Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Zgodnie z wieloletnią tradycją z okazji Narodowego Święta Niepodległości 14 listopada 2023 w naszej szkole miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Po wprowadzeniu sztandaru szkoła odśpiewała 4 zwrotki ,,Mazurka Dąbrowskiego’’.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku mgr Małgorzata Ryś powitała zgromadzonych gości, grono pedagogiczne oraz rodziców i uczniów klas pierwszych.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście:
Pan Albert Kogut – zastępca komendanta Powiatowej Policji w Limanowej, 
Pan Piotr Wójcik – przedstawiciel 16 bpd w Krakowie, 
Pan Cezary Pazik – przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu,
Pan Grzegorz Cichański – przedstawiciel 114 Batalionu Lekkiej Piechoty w Limanowej,
Pan Przemysław Juszczak – przedstawiciel Karpackiego oddziału Straży Granicznej.

Podczas uroczystej akademii nastąpiło przekazanie sztandaru Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając rzetelnie wypełniać swoje szkolne obowiązki, zachowywać godną postawę moralną i obywatelską oraz systematycznie dążyć do rozwoju swojej osobowości. Tę część uroczystości przeprowadził Pan ppłk. mgr Dariusz Jeż – nauczyciel przedmiotu przysposobienie wojskowe.

Po uroczystym ślubowaniu uczniowie klas mundurowych pod opieką Pani mgr Beaty Poręby przygotowali uroczysty montaż słowno-muzyczny. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Uczestnicy recytowali wiersze i śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej. Utwory poetyckie podkreślały nastrój lat walki i zmagań z zaborcami.

Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Skip to content