Obóz szkoleniowy klas wojskowych i oddziału przygotowania wojskowego

W dniach 8- 10 maja na terenie Beskidu Wyspowego odbył się obóz szkoleniowy dla uczniów klas pierwszych wojskowych i oddziału przygotowania wojskowego.

W trakcie obozu uczniowie nabyli wiedzę z:

  1. ratownictwo przedmedyczne: udzielanie pierwszej pomocy na polu walki oraz transport poszkodowanego do miejsca względnie bezpiecznego.
  2. łączność: wykorzystanie różnych środków łączności. Poznali sposób prowadzenia korespondencji radiowej oraz składanie meldunków medavack.
  3. inżynieryjno saperskie: wykonywanie stanowiska strzeleckiego oraz poznanie budowy min
  4. terenoznawstwo: orientowanie mapy, określenie azymutu, określenie kierunków świata oraz planowanie trasy przemarszu.
  5. taktyka: prowadzenie działań taktycznych w terenie niezurbanizowanym, praca
    z bronią oraz szyki w przemarszu.
  6. Poznali zasady współzależności przełożonego do podwładnych oraz pracy w sekcji oraz w plutonie.
  7. Strzelectwo: Uczniowie poznali metody pokonywania terenu pojedynczego żołnierza oraz wykonanie celnego strzału do celu na zmęczeniu pod presją czasu.
  8. SERE: w trakcie szkolenia poznali podstawowe rodzaje i metody rozpalania ogniska oraz sposoby pozyskiwania i uzdatniania wody.

Szkolenie zostało zakończone, wykonaniem zadania bojowego w plutonach. O świcie ogłoszono alarm oraz przekazano zadanie bojowe poszczególnym plutonom. W trakcie wykonania zadania bojowego zostali ocenieni z w/w umiejętności.

W trakcie szkolenia oraz zadania bojowego uczniowie wykazali się wysoką dyscypliną, sprawnością fizyczną oraz umiejętnością funkcjonowania i koordynowania zadań mimo zmęczenia, stresu oraz trudnych warunków atmosferycznych.

Instruktorami w trakcie obozu byli żołnierze 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie.

Obóz wojskowo- szkoleniowy przeznaczony dla klas mundurowych i OPW pokazał nie tylko determinację szkolonych uczniów ale udowodnił, iż jest to miejsce przeznaczone dla osób, które są: pasjonatami wojska, patriotami oraz osobami sprawnymi fizycznie, które swoją determinacją pokazują chęć służby Ojczyźnie.

Skip to content