Pierwszy wyjazd szkoleniowy klas policyjnych

W minionym tygodniu  pierwsze klasy policyjne,  jak co roku uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych w Stolicy Małopolski  odwiedzając kolejno Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP , oraz Oddział Prewencji KWP w Krakowie. Przez dwa dni młodzież uczestniczyła w różnych zajęciach przygotowanych przez instruktorów tych instytucji. W ośrodku Szkolenia PSP uczniowie uczestniczyli w zajęciach ruchowych i przeszli tor przeszkód w  komorze dymowej, obejrzeli sprzęt i wyposażenie specjalistycznych pojazdów straży pożarnej, tor do szkoleń  poszukiwawczo-ratowniczych. W drugim dniu  na terenie  Oddziału Prewencji KWP, odbyły się zajęcia z musztry z nauką podawania komend, uczniowie zobaczyli jak prowadzone są działania policyjne  w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu specjalistycznego. Na koniec mieli możliwość zobaczenia na żywo przebiegu testu sprawnościowego kandydatów do służby w policji odbywającego się w tym dniu na sali gimnastycznej Oddziału Prewencji. Dodatkowo był zaplanowany czas na odpoczynek na terenie  ośrodka noclegowego i relaks w Multikinie na wieczornych seansach filmowych.

Skip to content