Komunikat – OPW

Powiat Limanowski otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 81 840 zł przeznaczoną na zakup wyposażenia dla oddziału przygotowania wojskowego, który rozpoczął funkcjonowanie z dniem
1 września 2022 r. w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Otrzymane środki pozwolą na zakup zestawów jednolitego ubioru dla uczniów oddziału, jak również specjalistyczne wyposażenie szkoły służące do realizacji programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Skip to content