Z historii Armii Krajowej… – konferencja historyczna

Konferencja naukowa dla uczczenia 80 rocznicy powstania Armii Krajowej odbyła się w dniu 8 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbark u oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Mieczysław Uryga- Starosta Limanowski.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście:

Pan Artur Krzak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej,

Pan insp. Tadeusz Rybka – Zastępca Komendant Strzelca 2007 w Tymbarku.

Oraz uczniowie ze szkół podstawowych powiatu limanowskiego wraz opiekunami oraz uczniowie klas wojskowych i policyjnych ZS im. KEN w Tymbarku.

Konferencję rozpoczęła Pani Jolanta Dunikowska – Wszołek, Dyrektor ZS im. KEN w Tymbarku.

Kolejnym punktem wydarzenia był wykład dra Pawła Naleźniaka z IPN w Krakowie pt. Fenomen Armii Krajowej.

Po nim nastąpiła prezentacja pracy konkursowej Kościół Partyzancki w Szczawie. Odpusty Partyzanckie, poświęconej Kościołowi Partyzanckiemu w Szczawie i odbywającym się tam Odpustom Partyzanckim. Z miejscem tym związana jest działalność I Pułku Strzelców Podhalańskich AK w latach 1944-1945.

Praca przygotowana przez uczniów ZS im. KEN w Tymbarku otrzymała I miejsce w Konkursie „Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia niepodległościowego w Małopolsce”

Konkurs ten zorganizowany został dla uczczenia 80 rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, przez Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila ”w Krakowie.

Współorganizatorem konkursu była 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego, ps. „Niedźwiadek”.

Patronami honorowymi konkursu byli: Okręg Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK i Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych UJ.

Pracę konkursową przygotowali i zaprezentowali uczniowie klasy 3d: Angelika Mikołajczyk, Natalia Ociepka, Adam Mamala i Kacper Wyżycki.

Po wystąpieniu uczniów została przedstawiona prezentacja poświęcona udziałowi uczniów klas wojskowych w Odpustach Partyzanckich i Konkursie Piosenki Partyzanckiej w Szczawie.

Na zakończenie uczniowie ZS im. KEN zaprezentowali program słowno- muzyczny pt. Wichrem chwały w historię popłyniesz, Armio Krajowa…

W czasie konferencji nastąpiło również otwarcie strzelnicy wirtualnej w budynku szkoły. Strzelnica będzie służyć uczniom klas mundurowych oraz uczniom Oddziału Przygotowania Wojskowego, który od 1 września 2022 roku zostanie uruchomiony w ZS im. KEN, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Skip to content