Sukces w IV edycji konkursu „Żołnierze w służbie historii”

Nasze uczennice Aleksandra Bartosik, Beata Hanusiak, Kinga Zajda zostały LAUREATAMI IV edycji konkursu „Żołnierze w służbie historii”. Opiekunem uczniów był Pan ppłk Dariusz Gizicki. W swojej pracy uczniowie upamiętnili postać Tadeusza Paulone. Nagrodą dla laureatów – uczniów i nauczycieli – jest zagraniczny wyjazd edukacyjny. Konkurs jest adresowany do uczniów klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Oręża Polskiego w XX wieku oraz jego wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią, sylwetki żołnierzy, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

Skip to content