Turniej Wiedzy Pożarniczej

Młodzież Zapobiega Pożarom to temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku.

Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – mówi druh Tomasz Kaptur, naczelnik OSP Tymbark. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego kończy Tomasz Kaptur.

Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy pisemny test składający się z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali  na 5 pytań finałowych.

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

W grupie szkół podstawowych klasy I-IV

      1.   Martyna Kaptur SP Tymbark,

W grupie szkół podstawowych klasy V-VIII

  1. Kinga Piaskowy MDP Podłopień, 2. Karolina Górka NSP Piekiełko, 3. Emilia Krzyściak MDP Podłopień, 4.Edyta Majda MDP Podłopień, 5.Weronika Kurek MDP Podłopień.

W grupie szkół ponadpodstawowych:

  1. Hubert Łukasik, 2. Maksymilian Wszołek, 3. Natalia Napora, 4. Marek Gruszka, 5. Aleksandra Kaczmarczyk – uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark w eliminacjach szczebla powiatowego.

Komisji sędziowskiej przewodniczył st. kpt. Dariusz Molek z KP PSP w Limanowej.

Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druhowie mł. bryg. Tomasz Kaptur i st. kpt. Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe.

Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczestników turnieju  przeprowadzili druhowie strażacy z OSP Tymbark: Małgorzata Giza, Artur Kruszyński i Grzegorz Cygal. Zajęcia praktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodych pożarników.

Nagrody  zwycięzcom wręczali: wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, druh Stanisław Przybylski, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku, mł. bryg. Tomasz Kaptur, st. kpt. Dariusz Molek oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków, a ich fundatorami byli: Firma MASPEX – TYMBARK, Urząd Gminy w Tymbarku i OSP Tymbark. Smaczny posiłek dla uczestników turnieju ufundował Urząd Gminy w Tymbarku, który przygotowali Maria i  Stanisław Przybylscy. Gorącą atmosferę turnieju chłodziły soczki i napoje ufundowane przez Firmę MASPEX – TYMBARK.

Robert Nowak

Skip to content