Rocznica Powstania Styczniowego

Obchodzimy kolejną rocznicę Powstania Styczniowego. Było to powstanie narodowe przeciw Rosji, które trwało od 22  stycznia 1863 do wiosny 1864. Obejmowało swoim zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś oraz część Ukrainy.

Przyczyną powstania były represje w Królestwie Polskim, po Powstaniu Listopadowym oraz tzw. branka, czyli przymusowy pobór do carskiego wojska (chciano powołać do wojska działaczy opozycyjnych).

Skip to content