Wojewódzki Konkurs Lingwistyczny Duet

17 grudnia w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku odbył się I etap konkursu języka angielskiego i niemieckiego Duet, którego celem było zmotywowanie uczniów szkół ponadpodstawowych do doskonalenia swoich umiejętności językowych. Organizatorem konkursu jest Instytut Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, przystąpiło do niego 22 uczniów, którzy musieli wykazać się znajomością materiału językowego zawartego w programach nauczania dla szkół ponadpodstawowych z języka angielskiego i niemieckiego.

Drugi etap międzyszkolnego konkursu będzie się składał z części pisemnej oraz ustnej, w czasie których sprawdzana będzie biegłość posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie.

Wszystkim uczestnikom życzymy zakwalifikowania się do kolejnego etapu oraz wykorzystania zdobytych umiejętności w życiu.

Skip to content