XIV Rajd Górski Szlakiem Papieskim w Tymbarku

Po raz czternasty w Tymbarku w dniu 10 czerwca 2021 roku, zorganizowano Rajd Górski Szlakiem Papieskim na trasie Tymbark -Góra Paproć – Tymbark. W rajdzie udział wzięli  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku , Szkoły Podstawowej w Podłopieniu, Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku oraz Jednostki tymbarskiego Strzelca wraz z opiekunami. Na tymbarskim rynku oficjalnego otwarcia rajdu dokonał gospodarz Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

Celem rajdu było uczczenie pamięci Wielkiego Rodaka Papieża, Świętego Jana Pawła II oraz popularyzacja turystyki w tym ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na górze Paproć. Młodzież po dotarciu na szczyt góry wzięła udział we Mszy Świętej w intencji uczestników rajdu oraz turystów przemierzających  trasę ścieżki, którą z intencji Rady Gminy Tymbark odprawił proboszcz parafii Tymbark ks.dr Jan Banach. Po Mszy Świętej  nastąpiło oficjalne otwarcie i poświęcenie  ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej. Tego aktu dokonali: Stanisława Urbańska, Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark, Paweł Ptaszek, wójt Gminy Tymbark i ksiądz Jan Banach, proboszcz Parafii Tymbark.

Wśród uczestników rajdu mł. insp. ZS Tadeusz Rybka, zastępca dowódcy jednostki tymbarskiego Strzelca  przeprowadził konkurs  wiedzy: o życiu i działalności  św. Jana Pawła II. Ostatnim punktem tegorocznego rajdu było wspólne odśpiewanie ulubionej pieśni Ojca Świętego – BARKI.

W Konkursie wiedzy o życiu i działalności Ojca św. Jana Pawła II kolejność miejsc przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

1. Izabela Smoter

2. Juliana Zając

3. Błażej Sikoń

4. Anna Rusnak

5. Julia Duda

6. Małgorzata Budacz

Wszyscy uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku.

Szkoły ponadpodstawowe:

  1. Natalia Napora
  2. Emilia Tynus
  3. Martyna Piaskowy
  4. Marta Jania
  5. Amelia Merwart
  6. Wojciech Kościelniak

 Honorowy patronat nad imprezą sprawował wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

Organizatorami rajdu byli : Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone  ZS „Strzelec” OSW  w Tymbarku, Urząd Gminy w Tymbarku oraz Ochotnicza Straż Pożarna  w Tymbarku. Fundatorami nagród  dla uczestników konkursów byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Lasy Państwowe w Warszawie, Małopolska Organizacja Turystyczna w Krakowie, Firma MASPEX – TYMBARK. Smaczny posiłek dla wszystkich rajdowiczów przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Podłopieniu pod przewodnictwem Zofii Jamróz, a trud pieszej wędrówki chłodziły soczki  ufundowane przez firmę Maspex –Tymbark.

                                                                                                       Robert Nowak

Skip to content