Program „Dobry Start 300+”

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start 300+” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów: portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej, portalu empatia. mpips.gov.pl.

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku. Więcej informacji na temat obsługi programu ”Dobry Start” oraz o obowiązujących zmianach beneficjenci świadczenia znajdą na naszej stronie internetowej www.zus.pl

Skip to content