Obóz szkoleniowy klas policyjnych

Na początku czerwca 2021 młodzież klas policyjnych z klas IIa oraz z IIc przybywała na trzydniowym obozie kondycyjno szkoleniowym. Obóz składał się z następujących bloków tematycznych:

-zasady orientacji w terenie, szklaki górskie znakowane, doskonalenie kondycji,

-elementy walki wręcz, zasady samoobrony,

-środki przymusu bezpośredniego, techniki interwencji, sztuki walki, posługiwanie się bronią, Krav Maga, elementy kryminalistyki, techniki operacyjne

-zajęcia z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej: sprzęt gaśniczy, zasady gaszenia pożarów, sprzęt ochrony osobistej –maski, butle z tlenem, odzież,

-pierwsza pomoc przedmedyczna – techniki i zasady jej udzielania.

Na czas obozu młodzież zakwaterowana była w Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej.

Skip to content