Pożegnanie Absolwentów 2021

Drodzy Absolwenci
       Dzień pożegnania ze szkołą miał być inny … Msza Święta … spotkanie społeczności szkolnej w sali gimnastycznej … Ostatnia lekcja Wychowawcza … Podziękowania … Nagrody … i pożegnanie. Niestety sytuacja epidemii spowodowała, że żegnamy się dzisiaj w bardzo nietypowym dla naszej szkoły sposób …
       Drodzy Absolwenci; to dla Was Dzień szczególny, żegnacie szkolne mury, swoich Wychowawców; Nauczycieli, Koleżanki i Kolegów. Mam nadzieję, że jako Wasi Nauczyciele przygotowaliśmy Was właściwie do egzaminów maturalnych i do studiów, a także do pracy. Staraliśmy się także kształtować Wasze charaktery i wzbogacić osobowość, działać zgodnie z myślą prof. T. Kotarbińskiego, że „… nadrzędnym celem szkoły jest wychowanie porządnego człowieka, czyli takiego na którym można  polegać, który nie zawiedzie nikogo w potrzebie”.
      W dniu dzisiejszym chciałam także podziękować Waszym Wychowawcom: Pani mgr Dorocie Dunikowskiej,  Pani mgr Beacie Kumórkiewicz za wychowawczą opiekę przez trzy lata Waszego pobytu w szkole; dziękuję także Wszystkim Nauczycielom uczącym Was przez trzy lata.
Dziękuję Ks. Katechecie, Pani Pedagog, Panu  Kierownikowi Internatu oraz Wychowawcom Internatu, Pani Bibliotekarz. Słowa podziękowania kieruję do Pracowników Administracji i Obsługi szkoły; za pracę na rzecz  stworzenia dla  Was dobrych, bezpiecznych warunków pobytu w szkole i internacie.
          Słowa szczerych podziękowań kieruję do Waszych Rodziców, którzy współpracowali bardzo dobrze ze szkołą; wspierali nasze działania,  angażowali się  w życie szkoły, aktywnie działali w „trójkach klasowych” oraz Prezydium Rady Rodziców.
          Gratuluję absolwentom szkoły, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem: Judycie Potoniec, Barbarze Domek, Klaudii Kruczek, Dariuszowi Niedojad, Aleksandrze Pach, Agnieszce Pająk, Angelice Rusnak, Angelice Żyraldo – gratuluję wyników!

Pragnę Wam za tę Waszą aktywność i indywidualne sukcesy podziękować i pogratulować.  To Wy swoimi pasjami, zainteresowaniami i aktywnością wzbogacaliście szkolną codzienność; rozsławialiście szkołę; Ziemię  Tymbarską i Limanowską.
Te moje słowa są okazją do pożegnania z Wami, ale mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać w czasie egzaminów maturalnych w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Oto rozpoczynacie nowy, ważny okres w Waszym życiu: tworzenia własnej dorosłej przyszłości w Waszym jedynym i niepowtarzalnym życiu.  

Życzę Wam, aby było szczęśliwe, twórcze i wartościowe, aby udało Wam się zrealizować młodzieńcze plany i marzenia.

Jolanta Dunikowska – Wszołek

Dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

Skip to content