Wieczne odpoczywanie…

“A przecież nie cały umieram,
                                                                  to co we mnie niezniszczalne trwa!
                                                                              Teraz stoję twarzą w twarz
                                                                                          z Tym, który jest…”

Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”

W dniu 28 marca 2021 roku zmarł

ŚP Pan Profesor Czesław Murzyn

Urodził się 26 lipca 1948 roku w Wiśniowej (powiat myślenicki). Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Zakopanem podjął studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1973 roku.

Był wieloletnim nauczycielem fizyki, matematyki i elektroniki oraz aparatury i urządzeń technicznych w przemyśle spożywczym. Zatrudniony od 1 września 1973 roku w Technikum Przemysłu Spożywczego, a następnie w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Profesor Czesław Murzyn, jako nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży z niezwykłą cierpliwością i wytrwałością tłumaczył zawiłe reguły fizyki i matematyki. Z zaangażowaniem prowadził kółko z fizyki oraz koło fotograficzne dla uczniów, przekazując im swoją wiedzę i rozwijając  młode talenty. Jako nauczyciel fizyki, elektroniki oraz aparatury i urządzeń technicznych w przemyśle spożywczym był zaangażowany w tworzenie klasopracowni szkolnych. Swoje zamiłowanie do fotografii realizował przez lata z pasją i wielką wrażliwością. Tworzył niezwykłe fotografie, które ilustrowały życie szkoły w latach 80. i 90. XX wieku.

Profesor Czesław Murzyn był jako kolega dobry i życzliwy ludziom, stwarzał pozytywną i właściwą atmosferę pracy. Był lubiany przez młodzież, oddany pracy dydaktycznej i wychowawczej. Był nauczycielem o ogromnej wiedzy i umiejętnościach, jednocześnie niezwykle skromnym i pracowitym.

Był bardzo oddanym rodzinie Mężem i Ojcem, który troszczył się o wzorowe wychowanie i edukację swoich córek, z których był bardzo dumny.

Profesor Czesław Murzyn od 2006 roku przebywał na emeryturze. Jako nauczyciel emeryt interesował się nadal funkcjonowaniem i rozwojem szkoły.

Szczere wyrazy współczucia przekazujemy Żonie Annie i Córkom Zmarłego ŚP Profesora Czesława Murzyna.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku o godzinie 13.30 w Kościele Parafialnym pw. NNMP w Tymbarku.


Nie ma Go wśród nas, na zawsze pozostanie w naszej pomięci i naszych sercach.

                       WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ MU DAĆ PANIE

Skip to content