Bieg w Rocznicę Zbrodni Katyńskiej – zapraszamy do udziału

Termin: 10 kwietnia 2021 r. (sobota )

I. ORGANIZATOR

Jednostka Strzelecka  nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku.

Współorganizatorzy: Urząd Gminy w Tymbarku, ZS im. KEN w Tymbarku, SP Tymbark.

II. CEL IMPREZY

1. Upamiętnienie 81 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 11 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, uczczenie pamięci kpt. Jerzego Myszkowskiego zamordowanego w Katyniu w roku 1940.

2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.

III. TERMIN, MIEJSCE

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania biegiem lub marszem w dniu 10 kwietnia 2021 roku (sobota)dystansu minimum 3 km w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do nauczycieli lub dowódców drużyn  zdjęcia lub printscreen z aplikacji lub zegarka (np. Adidas Runing).

2. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik w dniu 10 kwietnia br. (sobota) zobowiązany jest do pokonania dystansu jednorazowo minimum 3 km  (bieg lub marsz).

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do dowódców i nauczycieli zdjęcia lub printscreen biegu z aplikacji lub zegarka.

3.Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 11 kwietnia2021r. na adres e-mail. sopach@wp.pl

4.Nagrody rzeczowe dla osób o najdłuższych odcinkach biegu oraz dyplom uczestnictwa dla wszystkich biegaczy.

5. Obowiązują kategorie: szkoła podstawowa, szkoła średnia, kobiety, mężczyźni.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zwiększonej aktywności fizycznej i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału takiej imprezie.

2. Bieg lub inna forma ruchu powinna być wykonywana poza drogami na których odbywa się ruch samochodowy.

3. Za bezpieczeństwo w wydarzeniu sportowym uczestnika poniżej 18 roku odpowiada jego rodzic/ prawny opiekun.

4. Obowiązują zasady sanitarno – epidemiologiczne.

5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Skip to content