Uwaga !!! Będzie WF z miłością i przyjaźnią !!!

Nauczyciele wychowania fizycznego szkół średnich z terenu Powiatu Limanowskiego zapraszają swoich uczniów do wzięcia udziału w treningu pt. „Walentynkowa aktywność sportowa w duecie”. Celem jest promowanie aktywnego stylu życia, integracja młodzieży i zacieśnienie współpracy międzyszkolnej.Zadanie:14 lutego wykonaj dowolny trening sportowy wraz z osobą, z którą się przyjaźnisz. Trening musi trwać min 45 minut. Może to być wspólny bieg, spacer, siłownia, taniec. Możecie sami zdecydować czy się spotkacie na live (oczywiście w reżimie sanitarnym) czy też zdalnie.Dokumentacja: każdy uczestnik wysyła do swojego nauczyciela wf screen aktywności z aplikacji sportowej Adidas Running lub innej oraz wspólne walentynkowe zdjęcie lub sklejkę dwóch fotek jeżeli trening będziecie robić zdalnie. Termin przesyłania dokumentacji to 14 luty do godz. 22.00.Nagroda: 6 z wf (ocena cząstkowa) dla każdego ucznia szkoły.

Skip to content