19 lutego – Dzień Nauki Polskiej

Dzisiaj po raz drugi obchodzimy nowe święto państwowe – Dzień Nauki Polskiej.

Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Dzisiejsze święto stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców, oprócz Mikołaja Kopernika, wskazano również Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i Stefana Banacha.

Teoria heliocentryczna, lampa naftowa czy odkrycie radu i polonu to tylko kilka przykładów licznych osiągnięć Polek i Polaków będących najlepszą wizytówką naszego kraju.

Henryk Arktowski

Polarnik, geograf, geofizyk, geolog, meteorolog, glacjolog.

Badania Antarktyki

W latach 1897–99 Arctowski był współorganizatorem i uczestnikiem (wraz z innym Polakiem, A.B. Dobrowolskim) belgijskiej wyprawy na Antarktydę na statku Belgica. Statek ten pierwszy w dziejach zimował w lodach Antarktydy. Wyprawą kierował Adrien de Gerlache de Gomery, ale faktycznym kierownikiem naukowym stał się Arctowski, który przed wyprawą zmienił nazwisko, aby podkreślić polski charakter swojego w niej udziału. Podczas wyprawy prowadził badania oceanograficzne, meteorologiczne, glacjologiczne i geologiczne. Na podstawie ich wyników wysunął wiele nowych, odkrywczych hipotez naukowych, np. potwierdzoną przez współczesną naukę hipotezę Antarktandów — systemu górskiego łączącego cechy budowy geologicznej Andów w Ameryce Południowej z górami na Ziemi Grahama (Półwysep Antarktyczny) na Antarktydzie. Stworzył także teorię falowego przemieszczania się cyklonów, czyli wirowego układu wiatrów o kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara na półkuli północnej i kierunku zgodnym z tym ruchem na półkuli południowej, oraz teorię izostatycznych przyczyn głębszego niż w innych blokach kontynentalnych położenia szelfu antarktycznego. Na Ziemi Ognistej odkrył moreny stanowiące swoiste formy rzeźby terenu, powstałe z materiału skalnego transportowanego i osadzonego przez lodowiec, rzadkie na tych szerokościach geograficznych. Sporządził mapę batymetryczną części mórz antarktycznych.

Paweł Edmund Strzelecki

Polski podróżnik, geolog, geograf, badacz i odkrywca

Jako pierwszy Polak sam okrążył świat w celach naukowych, odwiedził wszystkie kontynenty prócz Antarktydy.

Gdy jego wybranka serca miała wyjść za mąż, postanowił wyjechać z kraju do Anglii. Już nigdy nie wrócił do ojczyzny.

To on 12 marca 1840 roku stanął na wierzchołku bezimiennej najwyższej góry Australii (2228 m n.p.m.) i nazwał ją Górą Kościuszki.

„Jednak w obcym kraju i na obcej ziemi, lecz pomiędzy wolnymi ludźmi, którzy cenią wolność i jej obrońców, nie mogłem powstrzymać się od tego, aby nadać górze nazwę Mount Kościuszko”.

 Jeden ze szczytów Gór Błękitnych otrzymał imię ukochanej – Mount Adine.

Góra Kościuszki  – Alpy Australijskie 2228m n.p.m.

Źródła:   https://polskaswiatu.pl/

https://encyklopedia.pwn.pl

https://podroze.onet.pl/

Skip to content