Powstanie Styczniowe 1863 – 1864

Obchodzimy kolejną rocznicę Powstania Styczniowego. Było to powstanie narodowe przeciw Rosji, które trwało od 22  I  1863 do wiosny 1864. Obejmowało swoim zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś oraz część Ukrainy.

Przyczyną powstania były represje w Królestwie Polskim, po Powstaniu Listopadowym oraz tzw. branka, czyli przymusowy pobór do carskiego wojska (chciano powołać do wojska działaczy opozycyjnych).

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji:

Skip to content