Informacja dla uczniów klas III przystępujących w roku szkolnym 2021 do egzaminu maturalnego

1. W 2021 r. absolwent obowiązkowo przystępuje  do trzech egzaminów w części pisemnej.
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej to:
– egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)
– egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)
– egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)
.
2. W 2021 roku  część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa.
Do części ustnej egzaminu maturalnego  z języka polskiego może przystąpić absolwent, który:
a) pragnie studiować na uczelni zagranicznej,
b) zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania umowy międzynarodowej.
Osoby te, które z wyżej wymienionych powodów muszą przystąpić do części ustnej, zobowiązane są potwierdzić tę konieczność w deklaracji.
3. W roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystępowania do części pisemnej egzaminu  maturalnego z przedmiotu dodatkowego. Jeżeli zdający nie zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym musi to zadeklarować
w deklaracji w terminie do 8 lutego 2021 r.
4. Wszelkie  zmiany w deklaracji  maturalnej (np. w zakresie wyboru przedmiotów) należy zgłosić w ostatecznym terminie do 8 lutego 2021 r. (zgodnie z informacjami przekazanymi już wcześniej przez Panie Wychowawczynie).
5. Jednocześnie apeluję do wszystkich uczniów klas III o solidny udział w nauczaniu zdalnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Rzetelne przygotowywanie się do bieżących lekcji i wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów wiadomości.

Wasza solidna praca w tym okresie zaowocuje  powodzeniem w czasie egzaminów maturalnych.

Tymbark, 21 stycznia 2021 roku                                                              

Jolanta  Dunikowska-Wszołek

Skip to content