Wirtualny Bieg Niepodległości – regulamin

I. ORGANIZATOR

Jednostka Strzelecka  2007 im. Tadeusza Paolone  OSW w Tymbarku

II. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku

3. Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości

III. TERMIN, MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w dniach 11-15 listopada 2020 roku dystansu minimum 5 kilometrów (biegiem, nordicwalking, chód, rower) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do dowódców drużyn  zdjęcia lub printscreen z aplikacji lub zegarka (np. Adidas Runing)

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. W Biegu Niepodległości uczestniczy młodzież z jednostki tymbarskiego Strzelca. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do dowódców zdjęcia lub printscreen biegu z aplikacji lub zegarka.

2. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 30.11.2020 roku.

3. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, który zostanie wręczony po powrocie do szkoły.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zwiększonej aktywności fizycznej i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału takiej imprezie.

2. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

Skip to content