PROobronni SENIOROM

Z powodu występującej obecnie sytuacji epidemiologicznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapoczątkowała akcję „Wspieraj Seniora”, zapraszając również do udziału organizacje proobronne. Na apel odpowiedziała również Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku.

Młodzież strzelecka będąca również uczniami klas wojskowych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku po rejestracji zadeklarowała możliwości pomocy oraz określiła teren działania. W dzieło solidarności z potrzebującymi osobami starszymi włączyli się następujący strzelcy:

– st. strzelec Wioleta Galica
Teren działania: Zakopane powiat Tatrzański

– st. strzelec Konrad Listwan
Teren działania: Gmina Kije, Powiat Pińczowski

– strzelec Oskar Sajdak
Teren działania: Kraków

– strzelec Klaudia Bryl
Teren działania: Lubień

Strzelcy będą wsparciem swojego lokalnego środowiska oraz uczestnikami Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Robert Nowak

Skip to content