Obóz klas wojskowych – Pieniny 2020

W dniach 6 – 10.10.2020 r. klasy o profilu wojskowym II b i c przebywała na obozie szkoleniowym w miejscowości Sromowce Wyżne. Harmonogram obozu był bardzo napięty – już w drodze do miejsca zakwaterowania był przystanek na strzelnicy LOK Limanowa. Uczniowie wykonali na ocenę strzelanie na 50 m z karabinka sportowego bocznego zapłonu z postawy leżącej oraz pistoletu sportowego bocznego zapłonu z postawy stojąc z jednej ręki. Najlepszy wynik z karabinka uzyskał Jaśkowiec Sebastian, z dziewcząt najlepszy wynik uzyskała Filus Wiktoria. Z pistoletu najlepsze wyniki uzyskali Bujas Mikołaj oraz Piwowarczyk Emilia. Dodatkowo uczniowie mieli okazję zapoznać się z karabinkiem AK 47.

W drugim dniu po śniadaniu uczestnicy obozu zostali zapoznani przez p. Dyrektor Ośrodka Szkolno – wypoczynkowego z jego obiektami (którego założycielem była Olga Małkowska, twórczyni harcerstwa w Polsce w latach międzywojennych). Następnie do czasu przyjazdu instruktorów doskonalili musztrę zespołową. Po przyjeździe instruktorów z 16 bpd uczniowie podzieleni na cztery grupy szkoleniowe szkolili się rotacyjnie na punktach szkoleniowych z łączności (przewodowej i radiowej), taktyki w terenie górskim, prac minersko – saperskich oraz wspinaczki linowej. W kolejnych dniu instruktorzy kontynuowali zajęcia poszerzając zakres ćwiczeń z poszczególnych tematów. Wraz z instruktorami przeprowadzono trening strzelecki z karabinków pneumatycznych oraz zawody z nagrodami – I miejsce Wszołek Maksymilian, II miejsce Filus Wiktoria, III miejsce Kaczorowski Dawid. W piątek po obiedzie uczestnicy zwiedzili zamek w Niedzicy oraz samą miejscowość Niedzica Zamek. Oczywiście te dni szkoleniowe były uświetnione nocnym alarmem z 9 km wymarszem uczestników w teren.

Dzień wyjazdowy był przeznaczony na atrakcje turystyczne. Uczestnicy udali się do miejscowości Niedzica na przystań, skąd gondolami przeprawili się na drugą stronę Jeziora Czorsztyńskiego do przystani pod zamkiem Czorsztyńskim. Po zwiedzeniu zamku nastąpił już wyjazd z Czorsztyna do Tymbarku.

Skip to content