Apel Papieski

Rok 2020 został ustanowiony Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Zapraszamy do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów naszej szkoły oraz przeczytania refleksji na temat nauczania Jana Pawła II przygotowanej przez naszego katechetę księdza Tomasza Wrońskiego.

Za pomoc w przygotowaniu apelu dziękujemy również Julii Frey z klasy 2 A i Marii Woźniak naszej absolwentce.

Przeżywamy w bieżącym roku setną rocznicę urodzin naszego Wielkiego Rodaka – Papieża Św. Jana Pawła II. Z okazji urodzin zwykle składamy życzenia, którymi przynosimy radość solenizantowi. Św. Jan Paweł osiągnął już najdoskonalszą radość – przebywania z Bogiem w niebie. Niech zatem przeżywanie Jego urodzin będzie okazją do doświadczenia radości przez każdego z nas poprzez pochylenie się nad Jego nauczaniem, szczególnie zaś nad tym, przez które chciał trafić ze swoją mądrością do młodzieży.

Papież Jan Paweł II był zawsze blisko młodych ludzi. Już jako ksiądz, potem biskup i kardynał szukał ich, wychodził im naprzeciw, spotykał się z nimi i podejmował różnorakie inicjatywy z myślą o młodych. Jednym zdaniem: kochał bardzo młodzież. Zawierzał ją Matce Bożej. Modlił się z całego swego serca za młodzież. Zależało mu na młodych. Wierzył w nich i ufał im. Mawiał, że każdy z nich jest Jego wielką nadzieją, ale także nadzieją Kościoła i świata. Jako przewodnik i opiekun młodzieży wskazywał jej drogę do Boga, pokazywał prawdziwy sens życia z Chrystusem i Jego nauką.

O czym Św. Jan Paweł II nauczał młodzież? 

O miłości…

Papież mówił młodzieży przede wszystkim o miłości, która jest źródłem wszystkiego i z której wszystko inne wypływa. Wskazywał: „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”. Ojciec Święty przypominał, że prawdziwa miłość jest piękna i czysta, pozbawiona egoizmu. Że musi iść w parze z Dekalogiem. Pouczał, że: „Kochać drugiego człowieka znaczy chcieć jego dobra bardziej niż własnego, troszczyć się o niego i dzielić z nim wszystkie trudy i radości życia (…), kochać, to znaczy iść razem w tym samym kierunku, ku Bogu, który jest początkiem miłości. Młodzi… Chrystus domaga się od was, byście szli pod prąd (…), abyście byli obrońcami Jego Prawa i abyście przekładali je na konsekwentne postępowanie w codziennym życiu (…).”

Papież często wskazywał młodzieży, iż dzisiaj proponuje się tak zwaną „wolną miłość” w „luźnych związkach”. Jest ona wypaczeniem prawdziwej miłości, prowadzącym do rozwiązłości, która przecież nie jest miłością, ani wolnością. Ojciec Święty nauczał: „Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary, wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! (…). Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości! Chrońcie waszą wierność, wierność waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa”.

O obowiązkach i wymaganiach…

Św. Jan Paweł II uczył młodzież solidnego wykonywania powierzonych zadań, obowiązków, stawiania w życiu słusznych celów, wystrzegania się zła. Powiedział: „Każdy z was młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić dla siebie i dla innych (…) „Westerplatte” w naszym młodym życiu może mieć różne oblicza: panowanie w samotności nad swoim ciałem, zachowania czystości z dziewczyną/chłopakiem, unikanie materiałów pornograficznych, takiego patrzenia na kobietę lub mężczyznę, by nie była ona/on obiektem pożądania seksualnego. Może być ona trudem wolności od narkotyków, alkoholu, papierosów, czy sumiennego wypełniania obowiązków, mówienia pięknym językiem wolnym od wulgaryzmów, kłamstw, obmowy (…)”.

O umiłowaniu nauki…

Papież Jan Paweł II wielokrotnie nauczał, iż młodość to najlepszy czas na naukę miłości, na wzrastanie i dojrzewanie z Bogiem, przyswajanie wiedzy, głębsze zainteresowanie się jej nowymi dziedzinami, odkrywanie swojego wnętrza, pielęgnowanie wartości, jakie to wnętrze zawiera, ale także dostrzeganie słabości i podejmowanie codziennego trudu walki z nimi, aż do ostatecznego ich przezwyciężenia. Ojciec Święty dotykał tych spraw, gdy mówił do młodzieży: „Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć (…).

O tym, że nie są sami…

Papież Jan Paweł II niejednokrotnie powtarzał młodzieży, iż w trudnym kształtowaniu swojej osobowości, czyli w pracy nad sobą nie jest sama. Zawsze może liczyć na pomoc Boga i Jego nieskończonego Miłosierdzia. Chciał, aby młodzi ludzie byli blisko Chrystusa i Jego nauki, by za nią podążała.  Mówił: „Ku Chrystusowi kierujcie wzrok. Niech będzie obecny w waszych myślach, podczas waszych zabaw i w waszych rozmowach. Z nim winniście zawsze żyć w szczególnej przyjaźni. Pan Jezus chce wam pomagać. Chce być dla was podporą i umacniać w młodzieńczej walce o zdobywanie cnót takich jak: wiara, miłość, uczciwość, szlachetność, czystość, wielkoduszność (…). Wiedzcie, że nie jesteście samotni (…), Chrystus rozumie najtajniejsze pragnienia waszego serca (…). Moi drodzy módlcie się i uczcie się modlitwy, czytajcie i rozważajcie słowo Boże, umacniajcie więź z Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii, zgłębiajcie problemy życia (…), w młodzieżowych wspólnotach, zespołach, ruchach, organizacjach kościelnych (…). Drodzy przyjaciele, pozwólcie się porwać Chrystusowi, odpowiedzcie na Jego wezwanie. I idźcie za nim (…). Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy”.

Zachęcam Was, moi drodzy Młodzi Przyjaciele, abyśmy czerpali z tego skarbca mądrości Świętego Papieża Jana Pawła II. Dziś mamy tyle możliwości, aby znaleźć Jego nauczanie choćby w Internecie. Sięgajcie po te słowa, które płynęły z troski i miłości Ojca Świętego do młodzieży. Jego naukę wcielajmy w życie. A w naszych sercach nośmy Jego wielką miłość do Chrystusa, do Matki Bożej, do każdego człowieka na świecie.

Skip to content