Zajęcia terenowe z przysposobienia wojskowego

W dniu 22.09.2020 r. uczniowie klasy II e brali udział w zajęciach terenowych. Głównym tematem tego dnia były zajęcia na strzelnicy kulowej LOK w Limanowej. Była to pierwsza wizyta tej klasy na strzelnicy, na której można strzelać z broni bocznego zapłonu, czyli z karabinków i pistoletów sportowych będących w posiadaniu szkoły. W pierwszej kolejności uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicy a następnie z obsługą karabinka. Po przygotowaniu stanowisk strzeleckich oraz tarcz każdy uczeń oddał 10 strzałów do tarcz. Po zakończeniu zajęć na strzelnicy, odwiezieniu sprzętu do szkoły oraz obiedzie uczniowie udali się do dalszych zajęć – szybkiego marszu w warunkach górskich – miejscem docelowym była wiata grillowa pod Łopieniem. W tym miejscu uczniowie mogli się sprawdzić w umiejętności sprawnego zdobycia drewna i rozpalenia ogniska. Oczywiście skoro było ognisko to i znalazła się kiełbasa do upieczenia, która była ostatnim punktem programu przed powrotem do szkoły.

Skip to content