Zakończenie roku szkolnego 2019 – 2020

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro…

Święty Jan Paweł II

Szanowni Państwo: Nauczyciele; Rodzice; Pracownicy i Uczniowie …

         Zakończenie roku szkolnego to okazja do jego podsumowania, przypomnienia, że był to czas, gdy w szkolnej rzeczywistości pojawił się nowy typ szkoły; czteroletnie liceum ogólnokształcące i jego uczniowie absolwenci szkół podstawowych w którym realizowaliśmy różnorodne cele: min.:

– wdrożenie podstawy kształcenia ogólnego w nowym czteroletnim LO
–  prowadzenie działań na rzecz adaptacji uczniów klas pierwszych w
     szkole i internacie
– upowszechnianie idei „wychowania do wartości” i edukacji
   patriotycznej
– przygotowania uczniów klas trzecich do egzaminu maturalnego
– działania na rzecz poprawy frekwencji na zajęciach
  szkolnych i wzmacniania motywacji uczniów do nauki …
– rozwijania indywidualnych pasji i zainteresowań uczniów poprzez
  promowanie ich udziału w konkursach i zawodach sportowych
–  prowadzenia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
– upowszechnianie edukacji prozdrowotnej i ekologicznej
–  organizowanie działań na rzecz promocji szkoły w lokalnym  
   środowisku
– kontynuowanie współpracy z instytucjami partnerskimi: 16 batalionem powietrznodesantowym w Krakowie; 6  Brygadą Powietrznodesantową  w Krakowie; Komendą Powiatową Policji w Limanowej, Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, Jednostką „Strzelec”
 w Tymbarku.

           Prowadzone różnorodne, ambitne działania zostały  jednak zmodyfikowane przez sytuację związaną ze stanem epidemii, gdy zostały zawieszone stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i rozpoczęło się zdalne nauczanie.
          Wymagało ono zmiany: organizacji pracy szkoły i internatu; sposobów nauczania; wykorzystywania dostępnych środków komunikacji elektronicznej z uczniami oraz  Rodzicami, ale także zaangażowania i pomysłowości.
Te różnorodne cele i nowe zadania wymagały zaangażowania w codzienną pracę Nauczycieli; Wychowawców oraz Pracowników Administracji i Obsługi i za to chciałam dzisiaj wszystkim podziękować.
            Dziękuję za zaangażowanie; otwartość na rzecz nowych formy nauczania.
Życzę Państwu, aby te wakacje były czasem wytchnienia i bezpiecznego wypoczynku, pozwoliły zregenerować siły.
           Życzę Wszystkim Państwu dobrych, udanych wakacji.

        Pragnę także podziękować Szanownym Rodzicom naszych uczniów za dobrą współpracę ze szkołą; wychowawcami klas i internatu.
          Dziękuję za wspieranie dzieci w czasie nauki zdalnej w domach, stwarzanie sprzyjających warunków do realizacji nauczania wirtualnego; za częste kontakty z Wychowawcami i motywowanie swoich dzieci do codziennego wypełniania szkolnych obowiązków.
          Dziękuję Prezydium Rady Rodziców za bieżące wsparcie działalności szkoły.
           Życzę Państwu zdrowia i aby czas wakacji był dla Państwa Rodzin czasem odpoczynku i umacniania rodzinnych relacji.   

      Drodzy Uczniowie; dziewczęta i chłopcy dziękuję Wam za Waszą działalność w Samorządzie Uczniowskim, Młodzieżowej Radzie Internatu; Wolontariacie; Jednostce „Strzelca” za udział w uroczystościach państwowych i środowiskowych; bardzo licznych akcjach charytatywnych, konkursach przedmiotowych; zawodach sportowych, szkolnych uroczystościach oraz za to, że w czasie prowadzenia  nauczania zdalnego aktywnie w nim uczestniczyliście, za wszystkie pozytywne formy kontaktów z  Waszymi Nauczycielami, Wychowawcami i okazywaną w czasie zawieszenia zajęć tęsknotę za szkołą…
        Gratuluję Wam uzyskania promocji do klasy programowo wyższej, uzyskanych bardzo dobry i dobrych ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

Gratuluję uczniom, którzy na zakończenie roku szkolnego 2019/2020
otrzymują świadectwa z wyróżnieniem. Jak powiedział Dawid Webster – Na szczycie zawsze znajdzie się miejsce. Te słowa dedykuję Wszystkim uczniom.

1Aleksandra PuchałaIc
2Angelika DziedzicIa
3Angelika SikoraIc
4Nicole JaworIb
5Aleksandra ŚliwaI d
6Beata KrawczykIa
7Angelika MikołajczykId
8Katarzyna ZaryckaIc
9Judyta PotoniecIIa
10Klaudia KruczekIIa
11Marcin BokowyIb
12Izabela MaciołIa
13Ewa BiernatIa
14Magdalena PółtorakIc
15Karolina MoskalIc
16Wioleta GalicaIc
17Natalia PtaszekId
18Natalia OpiołaId
19Sabina WilczekIIb
20Paulina WitosIIb
21Maria KobylarczykIa
22Norbert BugnoIb

Wszystkim uczniom pragnę złożyć życzenia spokojnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji; opromienionych pięknym słońcem i uśmiechem Waszych Najbliższych.

Do zobaczenia 1 września 2020 roku.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

Jolanta Dunikowska – Wszołek

Zdjęcie: Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada – 2019 rok.

Skip to content