5 czerwca – Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day – WED) obchodzimy co roku 5 czerwca. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Obecnie jest obchodzone w ponad 100 krajach. Główną misją Dnia Środowiska jest utrwalanie haseł dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego nas świata.

Wszystkie nasze działania, zarówno celowe, jak i przypadkowe, mają wpływ na otaczające nas środowisko. Tego dnia przypomnienie o głównych problemach ekologicznych oraz poszukiwanie ich rozwiązań staje się sprawą wspólną. 5 czerwca każdy może przyłączyć się do obchodów. Zrewidować codzienne nawyki, sprawdzić, co można zrobić dla najbliższego otoczenia i wyjrzeć na swoje podwórko.

Skip to content