Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja 2020

Święto zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO) celem zwrócenia uwagi na powszechny problem uzależnienia od nikotyny oraz szkodliwość palenia tytoniu.

Po raz pierwszy obchodzone było w dniu 7 kwietnia 1987 r.Rok później przeniesione zostało na dzień 31 maja. Realizowana akcja jest też częścią programu „Europa wolna od dymu tytoniowego”, przyjętego na Konferencji WHO w Madrycie w 1988 r.

Corocznie, WHO stara się zwrócić uwagę całego świata na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia papierosów. Misją wydarzenia jest zatem podnoszenie świadomości o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu jak i praktykach biznesowych firm tytoniowych oraz działaniach WHO w walce z epidemią palenia tytoniu. Od 1988 r. WHO przyznaje nagrody osobom lub organizacjom z sześciu swoich regionów,za osiągnięcia w zakresie walki z paleniem papierosów.

Światowy Dzień bez Tytoniu jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od dymu tytoniowego. Jest dobrą okazją, by wszyscy mogli się zastanowić jak zadbać o zdrowie własne i innych.  Ma także zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

Każdego roku organizatorzy koncentrują się na innym aspekcie walki
z paleniem tytoniu.
Hasłem przewodnim Światowego Dnia bez Tytoniu 2020 roku jest: „Ochrona młodzieży przed manipulacjami przemysłu tytoniowego oraz zapobieganie używania przez nich tytoniu i nikotyny”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi udostępnionymi przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Limanowej.