Próbny egzamin maturalny – komunikat !!!

Szanowni Rodzice Uczniów klas III, Drodzy Uczniowie, informujemy że MEN i CKE organizują w dniach 2 – 8 kwietnia 2020 roku zdalnie próbny egzamin maturalny.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. Proponuje się , aby próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów). Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów –odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki zdanymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach:

Data Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00 Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00
2 kwietnia (czwartek) język polski (PP) język polski (PR)fizyka (PR)
3 kwietnia (piątek) matematyka (PP) matematyka (PR)filozofia (PR)język łaciński (PR)historia sztuki (PR)historia muzyki (PR)
6 kwietnia (poniedziałek) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)
7 kwietnia (wtorek) biologia (PR)wos (PR) geografia (PR)informatyka (PR)
8 kwietnia (środa) chemia (PR)język litewski (PP)język białoruski (PP)język ukraiński (PP) historia (PR)język litewski (PR)język białoruski (PR)język ukraiński (PR)

Uczniowie po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE –rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie. Uczniowie mogą przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli, w ustalonej uprzednio formie. Nauczyciele korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną.

Próbny egzamin maturalny jest przeprowadzany w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Skip to content