Pożegnanie Absolwentów 2020

Drodzy Absolwenci
Dzień pożegnania ze szkołą miał być inny …  Msza Święta ….. spotkanie społeczności szkolnej w sali gimnastycznej …. Ostatnia Lekcja Wychowawcza …. Podziękowania …. Nagrody ….. i pożegnanie. Niestety sytuacja epidemii i kwarantanna społeczna spowodowały, że żegnamy się dzisiaj w bardzo nietypowym dla naszej szkoły sposób ….

Drodzy Absolwenci; to dla Was Dzień Szczególny, żegnacie szkolne mury, swoich Wychowawców; Nauczycieli, Koleżanki i Kolegów. Mam nadzieję, że jako Wasi Nauczyciele przygotowaliśmy Was właściwie i do egzaminów maturalnych; i do studiów, a także do pracy. Staraliśmy się  także kształtować Wasze charaktery i wzbogacić osobowość, działać zgodnie z myślą prof. T. Kotarbińskiego, że „… nadrzędnym celem szkoły jest wychowanie porządnego człowieka, czyli takiego na którym można  polegać, który nie zawiedzie nikogo w potrzebie”.

W dniu dzisiejszym chciałam, także podziękować Waszym Wychowawcom: Pani mgr inż. Edycie Śmieszek; Pani mgr Marcie Jabruckiej – Dyrek i Pani mgr Justynie Bartusiak za wychowawczą opiekę przez trzy lata Waszego pobytu w szkole; dziękuję także Wszystkim Nauczycielom uczącym Was przez trzy lata, którzy w trudnym czasie  społecznej kwarantanny, starali się Was przygotować jak najlepiej do egzaminu maturalnego, który przed Wami … Mam również nadzieję, że w dalszym ciągu będziecie uczestniczyć w zdalnych konsultacjach z obowiązkowych przedmiotów maturalnych.

Dziękuję Ks. Katechecie, Pani Pedagog, Panu  Kierownikowi Internatu oraz Wychowawcom Internatu, Pani Bibliotekarz. Słowa podziękowania kieruję do Pracowników Administracji i Obsługi szkoły; za pracę na rzecz  stworzenia dla  Was dobrych, bezpiecznych warunków pobytu w szkole i internacie.
Słowa szczerych podziękowań kieruję do Waszych Rodziców, którzy współpracowali bardzo dobrze ze szkołą; wspierali nasze działania angażowali się  w życie szkoły, aktywnie działali w „trójkach klasowych” oraz Prezydium Rady Rodziców.

Drodzy  Absolwenci. Młodzi Przyjaciele! Są wśród Was:
– stypendyści Stypendium Rady Ministrów,
– stypendyści Stypendium Starosty Limanowskiego,
– członkowie „Strzelca”, Wolontariusze, aktywiści Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Internatu,
– liczni uczestnicy i laureaci konkursów plastycznych, fotograficznych, językowych i przedmiotowych, recytatorskich na szczeblu wojewódzkim, rejonowym,
– uczniowie uczestniczących w „Festiwalu Zawodów Małopolska  – 2019”,
– honorowi krwiodawcy,
– są uczestnicy licznych zawodów strzeleckich i sportowych.

Są także Absolwenci klasy, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem:
Poręba Łucja, Martyna Marszałek,  Kamil Nawieśniak, Katarzyna Król, Weronika Łukaszczyk,  Karolina Lassak, Sylwia Ślusarczyk, Maria Worwa,  Staszel Krystyna, Magdalena Śliwa,  Adrian Kowalczyk , 
Bernadetta Prusak  – gratuluję wyników !

Pragnę Wam za tę Waszą aktywność i indywidualne sukcesy podziękować i pogratulować.  To Wy pasjami, zainteresowaniami i aktywnością wzbogacaliście szkolną codzienność;  rozsławialiście  szkołę; Ziemię tymbarską i limanowską.
Te moje słowa; są okazją do pożegnania z Wami, ale mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać w czasie egzaminów maturalnych w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Oto rozpoczynacie nowy; ważny okres w Waszym życiu: tworzenia własnej dorosłej przyszłości w Waszym jedynym i niepowtarzalnym życiu. Zawsze pamiętajcie, że „… życie to dar i zadanie w waszych rękach…” Życzę Wam, aby było szczęśliwe, twórcze i wartościowe, aby udało Wam się zrealizować młodzieńcze plany i marzenia; mam nadzieją, że wszyscy przetrwamy w zdrowiu trudny czas kwarantanny.
Odbiór świadectw maturalnych będzie także okazją do spotkania ze szkołą i z Waszymi  Wychowawcami. Dzisiaj pragnę do tych słów, które kieruję do Was Drodzy Młodzi Przyjaciele dołączyć zdjęcia, które tylko częściowo ilustrują Wasze szkole dni …

Jolanta Dunikowska – Wszołek

Dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku


Skip to content