KLASA 2 B

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE

Zadania do realizacji:

 • powtórzyć tematy przerobione w trakcie nauki w I i II klasie pod kątem przygotowania do egzaminu teoretycznego z PW

do powtórki i poszerzenia wiadomości wykorzystać: notatki z lekcji, kompendium wiedzy dla uczniów w formacie pdf oraz następujące tematy lekcji z witryny https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/edukacja-dla-bezpieczenstwa :

 1. Ochrona przed skażeniami
 2. Promieniowanie i energia atomowa.
 3. Oznakowanie i substancje toksyczne.
 4. Zadania obrony cywilnej i ochrona ludności.
 5. Struktura i organizacja Sił Zbrojnych RP.
 6. Postępowanie wobec zagrożeń w czasie wojny.
 7. Terroryzm.
 8. Międzynarodowe Prawo Humanitarne.
 9. Zagrożenia w czasie wojny.
 10. Ochrona ludności i dóbr kultury.

W kolejnym tygodniu przekażę poprzez dziennik elektroniczny tematykę prac do wykonania przez poszczególnych uczniów.

ppłk Dariusz Gizicki

WYCHOWANIE FIZYCZNE

(grupa dziewcząt)

Zadania do realizacji w okresie zdalnego nauczania:

 1. Podejmuj systematyczną samodzielną aktywność fizyczną przynajmniej 3 razy w tygodniu po 60 minut.
 • Przygotuj samodzielnie prezentację multimedialną i wyślij ją na adres: barbararakoczy@onet.plw terminie do 31 marca 2020r.

Temat prezentacji: Prozdrowotny styl życia

Zagadnienia do omówienia w prezentacji:

 • Definicja „zdrowia” wg WHO
 • Piramida zdrowia 2020 + krótkie omówienie
 • Norma minimalnej aktywności fizycznej dla Ciebie wg WHO
 • Zasady zdrowego odżywiania się
 • Najczęściej występujące błędy żywieniowe
 • Na czym polega zdrowe nawadnianie organizmu
 • Jakie jest Twoje zapotrzebowanie kaloryczne, opracuj przykładowy jednodniowy jadłospis
 • Wskaźnik masy ciała BMI (definicja, wzór, oblicz dla siebie, sprawdź czy Twój wskaźnik ma wartość prawidłową)
 • Sposoby na utrzymanie odpowiedniej masy ciała
 • Twój tygodniowy program aktywności fizycznej dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości.
 • Nie zapomnij się podpisać 🙂

WYCHOWANIE FIZYCZNE

(grupa chłopców)

1. Proszę o przygotowanie prezentacji.

Zasady zdrowego stylu życia.

2.Proszę o przygotowanie się do sprawdzianu:

siła mięśni brzucha

siła mięśni rąk

W razie pytań proszę o kontakt przez dzienniczek elektroniczny.

GEOGRAFIA

Zakres zagadnień do realizacji od 16.03 do 25.03

1.Strefy krajobrazowe na Ziemi.

2.Interakcje między poszczególnymi sferami Ziemi

3. Powtórzenie wiadomości z działu Pedosfera.

4. Powtórka materiału przed testem z orientacji na mapie – Europa i Azja

Prezentacje z tych tematów oraz materiały do powtórki  zostaną zamieszone na grupowym mailu .

Adres mailowy  i hasło zostaną przekazane każdemu uczniowi w wiadomości przez dzienniczek elektroniczny.

Przypominam osobom które mają jakieś  zaległości,  że jest to okazja do nadrobienia materiału, który będzie można zaliczyć po powrocie do szkoły, lub w razie konieczności drogą elektroniczną.

JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o powtórzenie czasowników modalnych (Poprawa sprawdzianu) oraz napisanie rozprawki za i przeciw z podręcznika Gateway, rozdział 7, temat “The computer is the most important invention ever”. Napisaną rozprawkę proszę przysłać mi na e-mail ;malgorzatarys@interia.pl do 23.03. 2020.

MATEMATYKA

Podręcznik str. 222 i 223  zad 28- 37 (włącznie) oraz 41 oraz zadania zamknięte wysłane na grupę klasową.

Wszystkie informacje podane są również w wiadomościach na dzienniku elektronicznym. W razie potrzeby można również kontaktować się przez maila  joanna.waligora@vp.pl lub telefonicznie.

JĘZYK POLSKI

Zadania do realizacji 23 – 27 marca 2020 roku:

Bardzo proszę, aby w najbliższych dniach wykonać następujące zadania:

1. Powtórzyć raz jeszcze wiadomości dotyczące III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

2. Zapoznać się z Aktem II „Kordiana” Juliusza Słowackiego i  opracować w formie notatki podróże bohatera i wnioski z tych podróży.
Zwrócić szczególną uwagę na monolog Kordiana na Mont Blanc i hasło Polska Winkelriedem Narodów (hasło winkelriedyzm). Proszę skorzystać ze strony epodreczniki – https://liblink.pl/5H0XR8YrIK.  Proszę zrobić notatki!

3. Zapoznać się z Przygotowaniem oraz ze sceną spotkania spiskowców w podziemiach kościoła św. Jana i sceną drogi Kordiana do sypialni cara. Zapoznaj się z fragmentami ze strony: https://liblink.pl/rChwIClvKo i wykonaj ćwiczenia.

Korzystając z różnych źródeł opracuj zagadnienia:
A. Kordian – ocena powstania listopadowego
B. Charakterystyka Kordiana – bohatera dramatu Słowackiego.

Bardzo też proszę, aby czytać „Pana Tadeusza” i w miarę możliwości „Lalkę” Bolesława Prusa.
Kolejne zadania wkrótce.
Życzę miłej pracy domowej! Pozdrawiam! Małgorzata Walendzik