KLASA 2 A

WYCHOWANIE FIZYCZNE

(grupa dziewcząt)

Zadania do realizacji w okresie zdalnego nauczania:

 1. Podejmuj systematyczną samodzielną aktywność fizyczną przynajmniej 3 razy w tygodniu po 60 minut.
 • Przygotuj samodzielnie prezentację multimedialną i wyślij ją na adres: barbararakoczy@onet.pl w terminie do 31 marca 2020r.

Temat prezentacji: Prozdrowotny styl życia

Zagadnienia do omówienia w prezentacji:

 • Definicja „zdrowia” wg WHO
 • Piramida zdrowia 2020 + krótkie omówienie
 • Norma minimalnej aktywności fizycznej dla Ciebie wg WHO
 • Zasady zdrowego odżywiania się
 • Najczęściej występujące błędy żywieniowe
 • Na czym polega zdrowe nawadnianie organizmu
 • Jakie jest Twoje zapotrzebowanie kaloryczne, opracuj przykładowy jednodniowy jadłospis
 • Wskaźnik masy ciała BMI (definicja, wzór, oblicz dla siebie, sprawdź czy Twój wskaźnik ma wartość prawidłową)
 • Sposoby na utrzymanie odpowiedniej masy ciała
 • Twój tygodniowy program aktywności fizycznej dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości.
 • Nie zapomnij się podpisać 🙂

JĘZYK POLSKI

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty10

WYCHOWANIE FIZYCZNE

(grupa chłopców)

1. Proszę o przygotowanie prezentacji.

Zasady zdrowego stylu życia.

2.Proszę o przygotowanie się do sprawdzianu:

siła mięśni brzucha

siła mięśni rąk

W razie pytań proszę o kontakt przez dzienniczek elektroniczny.

BIOLOGIA

 1. Tematem na ten tydzień jest : Budowa i funkcjonowanie układu mięśniowego.
 2. Proszę przygotować notatkę na podstawie podręcznika i przesłanej prezentacji.
 3. Proszę wykonać kartę pracy –  Budowa i funkcjonowanie układu mięśniowego.
 4. Pomocnicze filmy:
 5. https://www.youtube.com/watch?v=Bn5B_abXj_8&feature=share&fbclid=IwAR3n8E1zEWAmi8robeKfYD4ARA_3k_85iWykPkz2lGQ13El3cv4NGHmWUmM
 6. https://www.youtube.com/watch?v=3InUApo1bRs&feature=share&fbclid=IwAR3qU9hLztbUWsoeB4bqyaILMK5hLh8eNAp2DILIsn80yfo9vEd2WzS8RmE
 7. https://www.youtube.com/watch?v=w_R5t2-C5cA&feature=share&fbclid=IwAR3P4BYOBw-1IC3jt_jj94L_qcIjMGY4ZReRpjfp0gmGHAy0Bkiol46W-kg

Karty pracy i zestawy zadań zostały udostępnione na grupach przedmiotowych. Karty należy wydrukować, przepisać lub uzupełnić na komputerze. Będziemy się komunikować przez Messenger. Jestem do waszej dyspozycji.

MATEMATYKA

Podręcznik str. 219 zad 1 – 7 (włącznie ) oraz str 222 zad 28 – 30 ( włącznie ).

Wszystkie informacje podane są również w wiadomościach na dzienniku elektronicznym. W razie potrzeby można również kontaktować się przez maila  joanna.waligora@vp.pl lub telefonicznie.

JĘZYK NIEMIECKI

(grupa P. B. Poręba)

Termin 16-20.03.2020

Thema: Eine neue Lernkultur in Deutschland.

Str.64 Podręcznik

1. Przeczytać ofertę  szkoły (ćwiczenie 1), wypisać nowe słówka pod tematem z ich polskim tłumaczeniem, następnie odpowiedzieć na pytania (pytania i odpowiedzi ) – proszę sporządzić notatkę.

2.zadanie 3 str.65 Przeczytać cztery wypowiedzi dotyczące szkoły, i wpisać polskie tłumaczenie.

3. Wypisać w notatce regułki ze str.78

a) zdania złożone wymagające szyku prostego

b) zdania złożone wymagające szyku przestawnego

4.Uczyć  się kolejnych części tabelki czasowników nieregularnych i mocnych!! (możliwość poprawy pierwszej części po powrocie do szkoły)

W razie wątpliwości kontakt poprzez grupę na Messenger.

HISTORIA

Proszę o powtórzenie tematów 5-9 z rozdziału VI ( do sprawdzianu) oraz przeanalizowanie tematów 2-9 z rozdziału I z nowego podręcznika:

(część 2 Dzieje nowożytne)
– przyczyny, uwarunkowania i skutki odkryć geograficznych
– wielcy odkrywcy i konkwistadorzy
– polityka kolonialna Hiszpanii i Portugalii
– wpływ odkryć na przemiany społeczne i gospodarcze w Europie
– na czym polegał i z czego wynikał dualizm  gospodarki Europy
– pojęcia: rewolucja cen, system nakładczy, folwark
– przyczyny przełomu kulturowego w okresie renesansu
– na czym polegało zainteresowanie antykiem obserwowane od XIV w
– co to jest humanizm, dlaczego ukształtował się we Włoszech
– przedstawiciele kultury i sztuki włoskiej i europejskiej
– przyczyny, kierunki i skutki reformacji w Europie
– w jaki sposób Kościół walczył z postępem reformacji
– przykłady wojen religijnych w Europie w XVI w
– na czym polegała polityka dynastyczna Habsburgów, jakie były jej efekty
– Jakie państwa uczestniczyły w rywalizacji o hegemonię (dominację)  w Europie w XVI w, jakie były efekty tej rywalizacji
– skutki ekspansji tureckiej w Europie w XVI w (podział Węgier, koniec panowania Jagiellonów na Węgrzech)
– wzrost potęgi Wielkiego Księstwa Moskiewskiego za panowania Iwana III Srogiego i Iwana IV Groźnego