KLASA 1 E

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE

Zadania do realizacji:

 • powtórzyć tematy przerobione dotychczas w trakcie nauki w I klasie

do powtórki i poszerzenia wiadomości wykorzystać: notatki z lekcji, kompendium wiedzy dla uczniów w formacie pdf oraz następujące tematy lekcji z witryny https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/edukacja-dla-bezpieczenstwa :

 1. Ochrona przed skażeniami
 2. Promieniowanie i energia atomowa.
 3. Oznakowanie i substancje toksyczne.
 4. Zadania obrony cywilnej i ochrona ludności.
 5. Struktura i organizacja Sił Zbrojnych RP.
 6. Postępowanie wobec zagrożeń w czasie wojny.
 7. Terroryzm.
 8. Międzynarodowe Prawo Humanitarne.
 9. Zagrożenia w czasie wojny.
 10. Ochrona ludności i dóbr kultury.

W kolejnym tygodniu przekażę poprzez dziennik elektroniczny tematykę prac do wykonania przez poszczególnych uczniów.

ppłk Dariusz Gizicki

JĘZYK ANGIELSKI

grupa Pani M. Jabrucka – Dyrek

Zajęcia prowadzone poprzez platformę internetową podręcznika. Uczniowie otrzymują również do wykonania zadania na platformie zarówno z gramatyki, jak również z zakresu ćwiczeń słownictwa, umiejętności słuchania i czytania.

Kontakt poprzez komunikatory Messenger i Skype.

INFORMATYKA

Informatyka w tygodniu 23-27.03.2020 :

Temat: Sieci komputerowe – podstawy sieci.

Poznajemy podstawy budowy sieci komputerowych.

W ramach lekcji proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

zs.ken.informatyka@gmail.com

WYCHOWANIE FIZYCZNE

(grupa dziewcząt)

Zadania do realizacji w okresie zdalnego nauczania:

 1. Podejmuj systematyczną samodzielną aktywność fizyczną przynajmniej 3 razy w tygodniu po 60 minut.
 • Przygotuj samodzielnie prezentację multimedialną i wyślij ją na adres: barbararakoczy@onet.plw terminie do 31 marca 2020r.

Temat prezentacji: Prozdrowotny styl życia

Zagadnienia do omówienia w prezentacji:

 • Definicja „zdrowia” wg WHO
 • Piramida zdrowia 2020 + krótkie omówienie
 • Norma minimalnej aktywności fizycznej dla Ciebie wg WHO
 • Zasady zdrowego odżywiania się
 • Najczęściej występujące błędy żywieniowe
 • Na czym polega zdrowe nawadnianie organizmu
 • Jakie jest Twoje zapotrzebowanie kaloryczne, opracuj przykładowy jednodniowy jadłospis
 • Wskaźnik masy ciała BMI (definicja, wzór, oblicz dla siebie, sprawdź czy Twój wskaźnik ma wartość prawidłową)
 • Sposoby na utrzymanie odpowiedniej masy ciała
 • Twój tygodniowy program aktywności fizycznej dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości.
 • Nie zapomnij się podpisać 🙂

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Proszę o samodzielne opracowanie tematów

1. Skażenia promieniotwórcze i zatrucia środkami przemysłowymi.

2. Zasady zdrowego stylu życia.

W razie pytań proszę o kontakt przez dzienniczek elektroniczny.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

(grupa chłopców)

1. Proszę o przygotowanie prezentacji.

Choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu.

2.Proszę o przygotowanie się do sprawdzianu:

siła mięśni brzucha

siła mięśni rąk

GEOGRAFIA

Zakres zagadnień do realizacji od 16.03 do 25.03

1.Sieć rzeczna na Ziemi

 • rzeka, dorzecze, system rzeczny
 • rodzaje rzek (rzeki stałe, rzeki okresowe, rzeki epizodyczne)
 • przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi
 • typy ustrojów rzecznych i ich cechy

2.Jeziora

 • uwarunkowania występowania jezior
 • przykłady klasyfikacji jezior
 • genetyczne typy jezior
 • rozmieszczenie jezior na kuli ziemskiej

   oraz sztuczne zbiorniki wodne

Strony  150-161 w podręczniku.

Prezentacje z tych tematów zostaną zamieszone na grupowym mailu .

Polecam rozwiązanie krótkiego  quizu

https://podroze.onet.pl/ciekawe/najslynniejsze-rzeki-swiata-wiesz-gdzie-je-znalezc-quiz/gwdydpt

Warto też obejrzeć krótki film

https://www.cda.pl/video/12318065e

Adres mailowy  i hasło zostaną przekazane każdemu uczniowi w wiadomości przez dzienniczek elektroniczny.

Przypominam osobom które mają jakieś  zaległości,  że jest to okazja do nadrobienia materiału, który będzie można zaliczyć po powrocie do szkoły, lub w razie konieczności drogą elektroniczną.

JĘZYK ANGIELSKI

Grupa M. Ryś

Proszę o powtórzenie całego  rozdziału 3 (Language Focus 3) gramatykę i słownictwo do sprawdzianu.

PLASTYKA

Proszę zapoznać się z treścią rozdziału KONCEPTUALIZM – pomysły jako dzieła oraz asamblaże i instalacje – podręcznik (s.148 -159). Następnie zrobić notatkę korzystając z podręcznika oraz źródła: https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-konceptualna-w-polsce

Notatka ma zawierać następujące informacje:

 1. Definicje konceptualizmu; przykładowe dzieła i twórcy.
 2. Omówienie techniki asamblażu; cechy charakterystyczne; przykładowe dzieła i twórcy.
 3. Omówienie techniki instalacji; cechy charakterystyczne; przykładowe dzieła i twórcy.

Przypominam o przesyłaniu prezentacji multimedialnych dotyczących kierunków w malarstwie na adres mailowy: rosiek.art@gmail.com

CHEMIA

 1. W ramach powtórzenia wiadomości wykonaj zadania nr. 1, 2, 3, 4  z podręcznika str. 80.
 2. Na podstawie przesłanych materiałów i podręcznika proszę zrobić notatkę z tematu: Wiązania kowalencyjne spolaryzowane i oddziaływania międzycząsteczkowe. Notatka ma obejmować następujące zagadnienia:
 3. polaryzacja wiązania
 4. wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
 5. kiedy cząsteczka jest dipolem
 6. właściwości substancji kowalencyjnych
 7. Filmy pomocnicze:
 8. https://www.youtube.com/watch?v=zNPIHH31PV4
 9. https://www.youtube.com/watch?v=SeDl0BRBxwk

BIOLOGIA

 1. W ramach powtórzenia wiadomości proszę rozwiązać karty pracy:
 2. Karta pracy –  mitoza i mejoza
 3. Karta pracy – metabolizm
 4. Proszę obejrzeć pomocnicze filmy:
 5. https://www.youtube.com/watch?v=wr4pIOutsYM
 6. https://www.youtube.com/watch?v=jMpG-mqd0HM&list=PLUchO7GuOkaCLHuK465IEjRotzsXeC8zL&index=8

Karty pracy i zestawy zadań zostały udostępnione na grupach przedmiotowych. Karty należy wydrukować, przepisać lub uzupełnić na komputerze. Będziemy się komunikować przez Messenger. Jestem do waszej dyspozycji.

MATEMATYKA

Podręcznik str. 74. – cała strona – powtórzenie wiadomości.

Wszystkie informacje podane są również w wiadomościach na dzienniku elektronicznym. W razie potrzeby można również kontaktować się przez maila  joanna.waligora@vp.pl lub telefonicznie.

JĘZYK NIEMIECKI

Klasa Ie (grupa 2- B.Poręba)

Termin 16-20.03.2020

Wpisujemy do zeszytu: Thema: Ich kann nicht.

Przeczytać e-mail str. 37 , następnie wykonać ćw. 1, 2 A,B,C, 4 i 5 str.37

Ponadto można skorzystać z rozwiązań Pearson:

Platformy online Pearson Infos Aktuell pearson.pl/niemiecki/domowaszkola.
Oferta bezpłatnych narzędzi dedykowanych nauce online języka
niemieckiego.
eDesk
Portal uczniowski, w którym na czas zawieszenia zajęć w szkole
uczeń otrzymuje bezpłatny dostęp do: wszystkich zeszytów ćwiczeń
i podręczników dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego,
materiałów multimedialnych w tym video, audio oraz gier
wspomagających naukę języka.      

JĘZYK POLSKI

Zadania do realizacji 23 – 27 marca 2020 roku:

Bardzo proszę, aby w dni wolne od zajęć w szkole wykonać następujące zadania i polecenia:

1. Przypomnieć sobie i utrwalić wiadomości dotyczące aktu komunikacji językowej i funkcji tekstów językowych. Skorzystajcie z notatek lekcyjnych oraz podręcznika – str. 174- 180.

A. Zwróć uwagę na zagadnienie:  Co musisz robić, aby Twój komunikat był dobrze zrozumiany.
B. Wykonaj ćwiczenie 7 ze str. 176 i zapisz wypowiedź.
C. Wykonaj ćwiczenia maturalne – Zestaw 1 i Zestaw 2 (str. 194 i 196).
Rozwiązanie zapisz (dbaj o czytelność i poprawność zapisu!). Możesz też przesłać swe odpowiedzi mailem na adres: malgorzata_walendzik@wp.pl
D. Przypominam też, że sprawdzian z Biblii odbędzie się zaraz po powrocie na zajęcia w szkole. Warto zatem powtarzać i utrwalać wiedzę.

Dalsze zadania zostaną przesłane w przyszłym tygodniu. Życzę miłej pracy domowej i pozdrawiam! Małgorzata Walendzik

HISTORIA

Proszę powtórzyć tematy z rozdziału IV (do sprawdzianu):

-przedstaw największe osiągnięcia Justyniana Wielkiego

-przedstaw osiągnięcia cywilizacyjne Arabów, wyjaśnij pojęcia i nazwy: islam, muzułmanin, Koran, minaret, meczet, dżihad, hidżra, Mahomet

– wymień plemiona barbarzyńskie, które założyły swoje państwa na gruzach cesarstwa rzymskiego

– wyjaśnij, jakie znaczenie miał dla Pepina Krótkiego jego sojusz z papieżem- scharakteryzuj reformy Karola Wielkiego, wyjaśnij, na czym polegał renesans karoliński

– wyjaśnij, w jaki sposób Karol Wielki nawiązał do tradycji starożytnego Rzymu- omów przyczyny i skutki Traktatu z Verdun (843 r.)

– scharakteryzuj najważniejsze osiągnięcia Ottona I

– wyjaśnij, na czym polegała koncepcja uniwersalnego cesarstwa Ottona III- kim byli Normanowie/Wikingowie, wyjaśnij, dlaczego budzili strach wśród mieszkańców Europy

– wyjaśnij pojęcia: wasal, senior, lenno, hołd lenny komendacja, stan, społeczeństwo stanowe,

 – wymień elementy i cechy kultury rycerskiej

-wskaż na mapie siedziby Słowian zachodnich, wschodnich i południowych, 

– wymień państwa słowiańskie w Europie
 a także przeanalizować tematy z rozdziału V :
-wymień przykłady rzymskich wpływów na ziemiach polskich

-podaj najważniejsze informacje o Słowianach zamieszkujących ziemie polskie

-przeanalizuj tablicę genealogiczną na str.197 i wymień imiona 3 przodków Mieszka I-wymień najważniejsze przyczyny  i skutki chrztu Mieszka I-wyjaśnij pojęcia: drużyna książęca (tarczownicy i pancerni), Cedynia, Dagome iudex (str. 198)

– oceń znaczenie pielgrzymki Ottona III do grobu św. Wojciecha (decyzje Zjazdu gnieźnieńskiego)

– przedstaw efekty podbojów Bolesława Chrobrego-na przykładzie państwa Bolesława Chrobrego wyjaśnij  funkcjonowanie monarchii patrymonialnej

– wyjaśnij wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny osłabienia Polski po śmierci Bolesława Chrobrego

– podaj przykłady pomocy, jakiej udzielili sąsiedzi piastowskiego państwa synowi Mieszka II

-wyjaśnij, czym Kazimierz (syn Mieszka II) zasłużył na przydomek “Odnowiciel”

– porównaj politykę zagraniczną Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego

– przedstaw skutki konfliktu króla Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim Stanisławem 

– wyjaśnij, jak do czasów Bolesława Krzywoustego starano się rozwiązać konflikty pomiędzy kandydatami do tronu Piastów

– omów przyczyny wydania i postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego (na czym polegały zasada senioratu i pryncypat)

– przeanalizuj genealogię Piastów i mapkę na str. 219 i wskaż ziemie należące do dzielnicy senioralnej oraz dzielnice przekazane młodszym braciom  seniora Władysława Wygnańca

– wymień przyczyny załamania się systemu senioratu w Polsce.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Proszę o samodzielne opracowanie tematów:
1) Tożsamość narodowa: co to jest tożsamość narodowa, formy i treści tożsamości narodowej, co utrwala tożsamość narodową, tożsamość narodowa Polaków, Belgów, Szwajcarów, Hiszpanów i Anglików.

2) Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce- co to jest mniejszość, narodowa, co to jest mniejszość etniczna, zasady nabywania statusu mniejszościowego, dziedzictwo i aktywność mniejszości w Polsce: Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Litwini, Żydzi, Czesi, Słowacy, Romowie Łemkowie, Ormianie, Tatarzy, Karaimi, Kaszubi.Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, szkolnictwo mniejszości, przywileje polityczne, język  mniejszości w administracji.

W razie pytań proszę o kontakt przez dzienniczek elektroniczny.