KLASA 1 D

JĘZYK ANGIELSKI

grupa Pani M. Jabrucka – Dyrek

Zajęcia prowadzone poprzez platformę internetową podręcznika. Uczniowie otrzymują również do wykonania zadania na platformie zarówno z gramatyki, jak również z zakresu ćwiczeń słownictwa, umiejętności słuchania i czytania.

Kontakt poprzez komunikatory Messenger i Skype.

INFORMATYKA

Informatyka w tygodniu 23-27.03.2020 :

Temat: Sieci komputerowe – podstawy sieci.

Poznajemy podstawy budowy sieci komputerowych.

W ramach lekcji proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

zs.ken.informatyka@gmail.com

WYCHOWANIE FIZYCZNE

(grupa dziewcząt)

Zadania do realizacji w okresie zdalnego nauczania:

 1. Podejmuj systematyczną samodzielną aktywność fizyczną przynajmniej 3 razy w tygodniu po 60 minut.
 • Przygotuj samodzielnie prezentację multimedialną i wyślij ją na adres: barbararakoczy@onet.plw terminie do 31 marca 2020r.

Temat prezentacji: Prozdrowotny styl życia

Zagadnienia do omówienia w prezentacji:

 • Definicja „zdrowia” wg WHO
 • Piramida zdrowia 2020 + krótkie omówienie
 • Norma minimalnej aktywności fizycznej dla Ciebie wg WHO
 • Zasady zdrowego odżywiania się
 • Najczęściej występujące błędy żywieniowe
 • Na czym polega zdrowe nawadnianie organizmu
 • Jakie jest Twoje zapotrzebowanie kaloryczne, opracuj przykładowy jednodniowy jadłospis
 • Wskaźnik masy ciała BMI (definicja, wzór, oblicz dla siebie, sprawdź czy Twój wskaźnik ma wartość prawidłową)
 • Sposoby na utrzymanie odpowiedniej masy ciała
 • Twój tygodniowy program aktywności fizycznej dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości.
 • Nie zapomnij się podpisać 🙂

JĘZYK POLSKI

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/jezyk-polski

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Proszę o samodzielne opracowanie tematów

1. Skażenia promieniotwórcze i zatrucia środkami przemysłowymi.

2. Zasady zdrowego stylu życia.

W razie pytań proszę o kontakt przez dzienniczek elektroniczny.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

(grupa chłopców)

1. Proszę o przygotowanie prezentacji.

Choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu.

2.Proszę o przygotowanie się do sprawdzianu:

siła mięśni brzucha

siła mięśni rąk

GEOGRAFIA

Zakres zagadnień do realizacji od 16.03 do 25.03

 1. Wody powierzchniowe
 2. Lodowce górskie i lądolody

Prezentacje z tych tematów zostaną zamieszone na grupowym mailu .

Szczególną uwagę proszę zwrócić na następujące zagadnienia

– występowanie wybranych typów jezior

– proces powstawania lodowców

– granica wiecznego śniegu

– występowanie lodowców górskich i lądolodów na Ziemi

-rodzaje lodowców górskich

– wpływ zanikania pokrywy lodowej na obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich tożsamość kulturową

Adres mailowy  i hasło zostaną przekazane każdemu uczniowi w wiadomości przez dzienniczek elektroniczny.

Przypominam osobom które mają jakieś  zaległości,  że jest okazja do nadrobienia materiału, który będzie można zaliczyć po powrocie do szkoły, lub w razie konieczności drogą elektroniczna.

PLASTYKA

Proszę zapoznać się z treścią rozdziału KONCEPTUALIZM – pomysły jako dzieła oraz asamblaże i instalacje – podręcznik (s.148 -159). Następnie zrobić notatkę korzystając z podręcznika oraz źródła: https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-konceptualna-w-polsce

Notatka ma zawierać następujące informacje:

 1. Definicje konceptualizmu;  przykładowe dzieła i twórcy.
 2. Omówienie techniki asamblażu; cechy charakterystyczne; przykładowe dzieła i twórcy.
 3. Omówienie techniki instalacji; cechy charakterystyczne; przykładowe dzieła i twórcy.

Przypominam o przesyłaniu prezentacji multimedialnych dotyczących kierunków w malarstwie na adres mailowy: rosiek.art@gmail.com

CHEMIA

 1. W ramach powtórzenia wiadomości wykonaj zadania nr. 1, 2, 3, 4  z podręcznika str. 80.
 2. Na podstawie przesłanych materiałów i podręcznika proszę zrobić notatkę z tematu: Wiązania kowalencyjne spolaryzowane i oddziaływania międzycząsteczkowe. Notatka ma obejmować następujące zagadnienia:
 3. polaryzacja wiązania
 4. wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
 5. kiedy cząsteczka jest dipolem
 6. właściwości substancji kowalencyjnych
 7. Filmy pomocnicze:
 8. https://www.youtube.com/watch?v=zNPIHH31PV4
 9. https://www.youtube.com/watch?v=SeDl0BRBxwk

BIOLOGIA

 1. W ramach powtórzenia wiadomości proszę rozwiązać karty pracy:
 2. Karta pracy –  mitoza i mejoza
 3. Karta pracy – mejoza
 4. Karta pracy – metabolizm
 5. Proszę obejrzeć pomocnicze filmy:
 6. https://www.youtube.com/watch?v=wr4pIOutsYM
 7. https://www.youtube.com/watch?v=jMpG-mqd0HM&list=PLUchO7GuOkaCLHuK465IEjRotzsXeC8zL&index=8
 8. https://www.youtube.com/watch?v=BgGs_u_-8oY

Karty pracy i zestawy zadań zostały udostępnione na grupach przedmiotowych. Karty należy wydrukować, przepisać lub uzupełnić na komputerze. Będziemy się komunikować przez Messenger. Jestem do waszej dyspozycji.

MATEMATYKA

Zadania do realizacji 23 – 27 marca 2020 roku:

17.03.2020 i 19.03.2020 (2 lekcje)

Temat: Potęgi o wykładnikach wymiernych.

Materiały do lekcji:

HISTORIA

Proszę o przeanalizowanie tematów 2-8 z rozdziału VI:
-wyjaśnij przyczyny i skutki wypraw krzyżowych
-pojęcia: krucjata,zakon rycerski
-wyjaśnij, w jaki sposób Temudżyn przejął władzę nad plemionami mongolskimi. Kim byli Mongołowie( gdzie znajdowały się ich siedziby, czym się zajmowali)
-na podstawie tekstu źródłowego na str. 390, wyjaśnij przyczyny sukcesów podbojów mongolskich
-opisz podbój Rusi przez Mongołów
– wyjaśnij pojęcia: stan, społeczeństwo stanowe, monarchia stanowa, Wielka Karta Swobód(1215), reprezentacja stanowa, np.parlament angielski
-scharakteryzuj przemiany w średniowiecznym rolnictwie, przedstaw skutki rozwoju rolnictwa
-podaj przyczyny odradzania się miast w Europie
-przedstaw strukturę ludności miejskiej (str. 408)
– pojęcia: cech, gildia, rada i ława miejska
-wymień przyczyny powstawania średniowiecznych herezji, podaj przykłady
-wyjaśnij, dlaczego powstawały zakony żebracze, podaj przykłady takich zakonów
-wymień cechy średniowiecznej kultury
-na czym polegało zjawisko uniwersalizmu kultury średniowiecznej
-wymień cechy sztuki i architektury romańskiej i gotyckiej, podaj przykłady.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Proszę samodzielnie opracować dwóch tematów:
1) Przekazy medialne: co to jest fakt, opinia, elementy przekazu medialnego, co to są fake newsy, jak rozpoznać prawdziwą informację, jak analizować przekazy medialne,

2) Patologie życia publicznego: szeroko pojęta korupcja, nepotyzm, klientelizm, oszustwa, nadużycia prawa, przestępczość zorganizowana, demagogia, populizm, hejt.  Proszę poszukać w Internecie przykłady patologii życia publicznego.

Te dwa tematy kończą rozdział drugi. Proszę przeczytać  także podsumowanie ze strony 110 – 111.

W razie pytań proszę o kontakt przez dzienniczek elektroniczny.