Obóz tymbarskiego Strzelca

W dniach 14 – 16 lutego odbył się obóz tymbarskiego Strzelca. Wzięli w nim udział uczniowie klas mundurowych naszej szkoły. Pierwszego dnia Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań – Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu po intensywnej rozgrzewce, przystąpili do szkolenia naszych strzelców z taktyki czarnej.

Na początek ćwiczono elementy poruszania się z bronią, zwroty, składanie się do strzału. W dalszej części funkcjonariusze omówili szczegółowo sposoby wejścia do budynków, zaprezentowali sposoby wchodzenia do pomieszczeń. W dwóch grupach strzelcy pod surowym okiem funkcjonariuszy ćwiczyli wykonywanie zadań przydzielonych poszczególnym osobom wykorzystując do tego celu atrapy broni oraz broń ćwiczebną.

W dalszej części zajęć drużynowy ZS Dawid Grys i drużynowy ZS Kamil Smoroński przeprowadzili szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Strzelcy po wykładzie teoretycznym ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym z różnymi urazami. Oceniali stan poszkodowanych i przystępowali do udzielania ppp stosownie do stanu. Do ćwiczeń wykorzystano defibrylator treningowy (szkoleniowy), umożliwia on przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu AED, doskonale symuluje wygląd i działanie półautomatycznego defibrylatora Urządzenie wygląda i zachowuje się dokładnie tak samo, jak prawdziwy AED, ale nie dostarcza energii podczas stymulowanego wstrząsu. Takie rozwiązanie pozwala na przećwiczenie sytuacji, z którymi można się spotkać podczas prawdziwej akcji ratowniczej. Scenariusze symulowane w czasie szkoleń są zgodne z aktualnymi wytycznymi obowiązującymi w medycynie ratunkowej.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy sprawdzili swoje umiejętności wypełniając test z przerobionego zakresu pierwszej pomocy.

Drużynowy ZS Dawid Grys przeszedł kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest na 1. roku studiów w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kierunku ratownictwo medyczne.

Dzień obfitujący dużą dawką wiedzy zakończył się apelem wieczornym i ciszą nocną. Dyżurni czuwali w nocy nad wszystkimi uczestnikami w wolnym czasie sprzątali przydzielone rejony.

W ramach ćwiczeń o godzinie 2.00 przeprowadzono alarm nocny, w czasie którego symulowano działania na polu walki, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej rannym.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się tradycyjnie od porannej zaprawy fizycznej przeprowadzonej przez sekcyjnego ZS Mariusza Włodarczyka. Po porannej toalecie i śniadaniu wszyscy wyruszyli w teren Góry Łopień pod opieką sierż. Józefa Banacha i st. chor. Stanisława Opacha. Doskonalono poruszanie się w trudnym terenie górskim przy zimowych warunkach atmosferycznych.

Po dotarciu na szczyt strzelcy zmagali się z zadaniem rozpalenia ogniska na śniegu. Z tym zadaniem jednak poradzili sobie i rozpalili ogień, który posłużył do przygotowania posiłku w postaci pieczonej kiełbasy.

W czasie ćwiczeń nie zabrakło gier i zabaw na świeżym powietrzu. Prawie dorośli już uczniowie stanęli przed trudnym zadaniem z lat dziecinnych, którym było ulepienie dużego bałwana. To zadanie też wykonali wzorowo. Zmęczeni uczestnicy obozu z częściowo mokrymi butami wrócili do bazy noclegowej na podsumowanie zajęć z komendantem tymbarskiego Strzelca st. inspektorem Robertem Nowakiem.

Komendantem obozu był st. chor. ZS Stanisław Opach, szef szkolenia wojskowego w jednostce tymbarskiego Strzelca.

Za pomoc w organizacji obozu składamy serdeczne podziękowanie Komendantowi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu płk. SG Stanisławowi Laciuga i por. SG Jackowi Luty.

Skip to content