Wizyta uczniów klasy policyjnej w KPP w Limanowej i w KPPSP w Limanowej

W ramach zajęć zawodoznawczych uczniowie klasy pierwszej policyjnej odbyli wizytę w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej.

Wizyta pozwoliła zapoznać się ze strukturą jednostki oraz wybranymi komórkami organizacyjnymi.

I tak uczniowie mieli m.in. okazję zobaczyć stanowisko dowodzenia, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, zapoznać się z pracą techników kryminalistyki i dzielnicowych.

Także w ramach wizyty uczniom zapewniono spotkanie profilaktyczne  z psychologiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, oraz przedstawicielem Zespołu ds. Nieletnich i Patologii.

W dalszej kolejności udano się do jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, gdzie druhowie zaprezentowali uczniom  pomieszczenia jednostki, sprzęt jaki jest wykorzystywany do różnorakich akcji ratowniczych, stanowisko dowodzenia. Omówiono również warunki jakie muszą spełniać kandydaci do służby, jej przebieg i specyfikę.

Skip to content