Powiatowy Konkurs Wiedzy „Nie daj szansy AIDS”

10 grudnia br. w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS „Nie daj szansy AIDS”. Była to już trzecia edycja tego Konkursu, którego celem było zainteresowanie młodzieży problematyką HIV/AIDS, podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Konkurs objęty był Honorowym Patronatem Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi.

Organizatorem przedsięwzięcia był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Limanowej we współpracy: ze Starostwem Powiatowym w Limanowej, Zespołem Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku oraz Biblioteką Pedagogiczną w Limanowej.

Imprezę uświetnili swoją obecnością: Pani Krystyna Jamróz Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej i Pani Paulina Ablewicz – Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej oraz Pani Jolanta Dunikowska – Wszołek – Dyrektor Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

W Konkursie uczestniczyło 20 uczniów z 5 szkół ponadpodstawowych powiatu limanowskiego. Konkurs polegał na napisaniu testu wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS.

W komisji konkursowej zasiedli: Pani  Agata Jabłońska z Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej, przedstawicielki PSSE w Limanowej, Pani Ewa Wątroba i Pani Grażyna Orzeł oraz Pani Lucyna Woźniak – nauczyciel z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku. 

Podczas spotkania gospodarz wydarzenia Pani Jolanta Dunikowska – Wszołek – Dyrektor Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku oraz organizatorzy podziękowali młodzieży za  udział w konkursie, zachęcili jednocześnie do dalszego promowania postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Podziękowania złożono również nauczycielom i opiekunom za zaangażowanie w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursie.

W oczekiwaniu na wyniki pracy Komisji Konkursowej młodzież uczestnicząca w konkursie mogła skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez pracowników Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku oraz Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej. Ponadto Dyrekcja Szkoły zapewniła dużo  atrakcji m.in.: emisję filmów oraz dostęp – pod nadzorem – do  strzelnicy sportowej, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.

Wyniki Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS „Nie daj szansy AIDS”.
I miejsce – Łucja Poręba – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
II miejsce – Anna Ceklarz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej
III miejsce – Klaudia Kruczek – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
IV miejsce – Monika Pawlikowska  – Zespół Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej
V miejsce – Zofia Wójcik  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej
VI miejsce – Anna Filipiak  – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej

Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Limanowej.