Dobro ma moc – wyniki konkursu

W dniu 10 grudnia 2019 roku  Izabella Jurkowska z klasy III b wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, panią Małgorzatą Ryś odebrała w Starostwie Powiatowym nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie „Dobro ma moc”. Praca była związana z promowaniem sposobów dbania o relacje z innymi, właściwą komunikacją potrzeb i promowaniem wartości takich, jak: dobro, szacunek do drugiego człowieka, szczerość, uczciwość, miłość i przyjaźń celem przeciwdziałania przemocy.

Ponadto, celem konkursu był wzrost wiedzy nt. dbania o rozwój pozytywnych zachowań w relacjach rówieśniczych, promowanie postaw prospołecznych w kontekście stereotypów kulturowych i obyczajowych, kształtowanie wśród uczniów wrażliwości na krzywdę i problemy drugiego człowieka, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, przeciwdziałanie przemocy i wyrażanie sprzeciwu dla zachowań o charakterze przemocowym.

Skip to content