Wizyta w zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu

W dniu 19 listopada 2019 roku uczniowie klasy I d o profilu policyjnym odwiedzili Zakład Karny w Nowym Wiśniczu, gdzie mogli zapoznać się z systemem penitencjarnym w Polsce.

Okazuje się, że służba w więziennictwie także może być ciekawa, jednak trzeba spełnić poniższe warunki, które określono w ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. w służbie tej może pracować osoba posiadająca:

– obywatelstwo polskie

– uregulowany stosunek do służby wojskowej

– korzystająca z pełni praw publicznych

– niekarana

– posiadająca co najmniej średnie wykształcenie

– zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby

– dający rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Zakład ten jest zakładem typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, w którym znajduje się także oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od alkoholu. Pojemność jednostki wynosi 438 osadzonych. Administracyjnie podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie. Jednostka znajduje się na terenie województwa małopolskiego w powiecie bocheńskim, a mieści się w budynkach odziedziczonych po klasztorze Karmelitów Bosych. Ufundował go jeden z największych magnatów Rzeczypospolitej Polskiej XVII wieku – Stanisław Lubomirski, jako wotum za zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem.

Po wizycie w Zakładzie Karnym młodzież zwiedziła jeszcze Zamek Kmitów i Lubomirskich, jedno z najcenniejszych w Polsce dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno – obronnej, który w okresie wakacyjnym organizuje i zaprasza na letnie imprezy plenerowe.

Skip to content