Dni wolne dodatkowe w roku szkolnym 2019 – 2020

31 października 2019; 2 i 3 stycznia 2020; 3 kwietnia 2020; 4, 5 i 6 maja 2020; 12 czerwca 2020.