ZAMELDOWANIE W INTERNACIE !!!

Szanowni Rodzice.

Uczniowie mieszkający w internacie Zespołu Szkół muszą być obowiązkowo zameldowani na pobyt czasowy. W związku z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania osobom pobierającym świadczenia rodzinne przysługuje dodatek.

W przypadku uczniów niepełnoletnich i pełnoletnich wniosek zawsze podpisują Rodzice.

Skip to content