Wolne miejsca w klasach mundurowych !!!

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca w klasach mundurowych (wojskowej i policyjnej) dla kandydatów, którzy nie dostali się do szkół pierwszego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą edukacyjną i kontakt z sekretariatem szkoły.