Kandydaci do szkoły – Internat !!!

Komisja rekrutacyjna ds. przyjmowania wychowanków do internatu Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku informuje, że wszystkie podania uczniów klas pierwszych (kandydatów do szkoły ) zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wszystkie informacje dotyczące kwaterowania w internacie zostaną podane po 15 sierpnia.

Dodatkowo informujemy, że uczniowie mieszkający w internacie podlegają obowiązkowi zameldowania na pobyt czasowy. Prosimy zatem, aby czas wakacji wykorzystać na wyrobienie uczniom dowodów osobistych, które są podstawą do zameldowania w internacie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.