Zakończenie roku szkolnego 2018 – 2019

Dnia 19 czerwca zakończyliśmy rok szkolny. Zgodnie z tradycją świętowanie zakończenia roku szkolnego rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Tymbarku. Po jej zakończeniu społeczność szkolna spotkała się na sali gimnastycznej, aby dokonać podsumowania mijającego roku szkolnego. Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska- Wszołek w swoim wystąpieniu przypomniała osiągnięcia i sukcesy uczniów. Podziękowała za zaangażowanie na rzecz rozwoju szkoły Nauczycielom, Pracownikom szkoły i Uczniom.
Koniec roku szkolnego to również okazja do tego, by nagrodzić wyróżniających się Uczniów. Najlepsi z nich otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za wysoką frekwencję oraz zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Nagrodzono uczniów reprezentujących szkołę na konkursach, zawodach i turniejach oraz aktywnie zaangażowanych w pracę Wolontariatu oraz Samorządu.
Podczas zakończenia roku szkolnego głos zabrali również przedstawiciele młodzieży. Samorząd Uczniowski złożył Wszystkim życzenia odpoczynku, ciepłych i słonecznych wakacji.

Na czas wakacji dedykujemy wiersz Jarosława Iwaszkiewicza…

Pogoda lasu niechaj będzie z tobą …

Pogoda wody niechaj będzie z tobą …

Pogoda burzy niechaj będzie z tobą …

Pogoda nieba niechaj będzie z tobą …

Pogoda czasu niechaj będzie z tobą …
Pogoda domu niechaj będzie z tobą …

Galeria zdjęć na szkolnym profilu na Facebooku.

Skip to content