II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych

W dniu 24 maja 2019 r. w Warszawie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych odbyła  się Uroczysta Gala, na której wręczone zostały nagrody i dyplomy laureatom VI Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych. Uczennica klasy II b Izabela Jurkowska zajęła 2 miejsce w kategorii plakat.

Celem konkursu było upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności konspiracji w latach 1944 – 1963. Ponadto doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, a także promowanie młodych twórców i  zachęcanie ich do doskonalenia umiejętności plastycznych.

Tematem pracy artystycznej miała być postać wybranego żołnierza, wydarzenie lub inne zagadnienie historyczne związane z ideałami i postawami Żołnierzy Niezłomnych. Na plakacie Izy Jurkowskiej znaleźli się: rotmistrz Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna pseud. „Inka” oraz szef Kedywu AK Emil August Fieldorf, pseud. Nil.

Skip to content