70 lat Szkoły Średniej w Tymbarku

Mszą świętą w Kościele Parafialnym w Tymbarku rozpoczęło się dnia 26 kwietnia 2019 roku uroczyste świętowanie Jubileuszu 70 – lecia Szkoły połączone z pożegnaniem Absolwentów klas wojskowych i policyjnych. Mszy świętej przewodniczył ksiądz dr Jan Banach, proboszcz parafii Tymbark. Kazanie wygłosił ksiądz katecheta Michał Łukasik. Mszę świętą koncelebrował ksiądz Bogdan Stelmach Kustosz Sanktuarium na Pasierbcu oraz ksiądz prałat Edward Nylec były wieloletni proboszcz parafii Tymbark. Piękną oprawę liturgiczną i śpiew przygotowali nauczyciele, rodzice i uczniowie szkoły.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz do budynku szkoły, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. W tym wyjątkowym dniu, zaszczycili nas swoją obecnością Goście:

Pan Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski

Pan ppłk Jarosław Kowalski – dowódca 16 batalionu powietrznodesantowego w Limanowej

Panowie Mieczysław Usydus i Jerzy Trojanowski – Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział w Krakowie

Pan Artur Krzak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej

Pani Ewa Filipiak – Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego

Pan Czesław Kawalec – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego

Pan Jan Puchała – wieloletni Starosta Limanowski, Radny Powiatu Limanowskiego

Ksiądz Prałat Edward Nylec – były wieloletni proboszcz parafii w Tymbarku

Ksiądz Bogdan Stelmach – kustosz Sanktuarium w Pasierbcu

Pani Beata Urbańska – Krzyściak – Radna Powiatu Limanowskiego

Pani Małgorzata Lenartowicz – reprezentująca Delegaturę Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu

Pani nadkomisarz Dorota Tokarz – Komendant Powiatowy Policji w Limanowej

Pan bryg. mgr inż. Tomasz Pawlik – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Pan Andrzej Młynarczyk – Zastępca Komendanta Komisariatu w Tymbarku

Pan Paweł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark

Pani Stanisława Urbańska – Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark

Pan Robert Nowak – dowódca Jednostki Strzelca w Tymbarku

Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Organizacyjnych z Powiatu Limanowskiego.

A także emerytowani nauczyciele Zespołu Szkół oraz Absolwenci z różnych roczników i typów szkół.

Jubileusz był okazją do złożenia życzeń i podziękowań przez Panią dyrektor Jolantę Dunikowską – Wszołek przedstawicielom wszystkich placówek, jednostek i instytucji współpracujących ze szkołą. Pani dyrektor przedstawiła również obecną działalność szkoły oraz perspektywy jej rozwoju. Złożyła ponadto życzenia powodzenia maturzystom, zarówno w na egzaminie dojrzałości, jak i w całym ich życiu.

Zgromadzeni na sali gimnastycznej mieli możliwość zapoznać się z historią szkoły przedstawioną w prezentacji „Okruchy pamięci”.

W trakcie spotkania głos zabrali również zaproszeni Goście, którzy złożyli życzenia dla całego grona pedagogicznego, rodziców i uczniów.

Kolejnym ważnym elementem akademii było pożegnanie Absolwentów klas wojskowych i policyjnych. Najlepszym uczniom Pan Starosta Mieczysław Uryga wraz z Panią dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Najlepsi uczniowie z klas policyjnych otrzymali Certyfikaty ukończenia szkolenia policyjnego z rąk Pani nadkomisarz Dorota Tokarz Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. Dla uczniów, którzy wielokrotnie reprezentowali szkołę na zawodach sportowych przygotowano także pamiątkowe statuetki.

Absolwentów pożegnali także młodsi koledzy, którzy życzyli im powodzenia na maturze i wręczyli upominki.

Spotkanie zakończył program artystyczny, w którym uczniowie prezentowali swoje liczne talenty.

W tym samym dniu zostały również złożone znicze na grobach Założycieli szkoły, nauczycieli i pracowników spoczywających na cmentarzu parafialnym w Tymbarku.

Jubileuszowa gala kończy cykl wydarzeń organizowanych w roku szkolnym 2018 – 2019 dla uczczenia 70 lat działalności Szkoły Średniej w Tymbarku.

Skip to content