Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca włączyliśmy się w świętowanie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie klas mundurowych brali udział w uroczystościach gminnych w Tymbarku i powiatowych w Limanowej.

Gminne obchody były podzielone na dwie części. Pierwsza, która miała miejsce na tymbarskim Rynku, to odsłonięcie tablicy pamięci  Mieszkańców Gminy Tymbark, walczących o niepodległość Polski oraz wszystkich ofiar niemieckiego i sowieckiego zniewolenia.

Tablicę tę ufundował IPN, aby w ten sposób objąć  pamięcią również ofiary sowieckiego zniewolenia.

Uroczystość rozpoczęła minuta ciszy, a następnie Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie Pan Maciej Korkuć oraz Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek dokonali odsłonięcia tablicy.

Pod tablicą złożono wiązanki kwiatów, delegacja IPN, Rady Gminy Tymbark oraz Wójt Gminy oraz delegacje Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku.

Druga część uroczystości odbyła się w tymbarskiej bibliotece. Tu Wójt Paweł Ptaszek przywitał przybyłą wraz z nauczycielami młodzież, księży prałatów Józefa Leśniaka i Edwarda Nylca, radnych powiatu limanowskiego oraz Rady Gminy Tymbark oraz przybyłych mieszkańców. Wójt podziękował krakowskiemu oddziałowi IPN za inicjatywę i ufundowanie tablicy.

Głównym punktem drugiej części  był wykład wygłoszony przez dr. Macieja Korkucia pt. Wielu wrogów jeden cel niepodległość. Na zakończenie  podsumowano i wręczono nagrody zwycięzcom  Turnieju Strzeleckiego o Puchar Wójta Gminy Tymbark z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które poprowadziła organizator turnieju pani Barbara Janczy. Turniej ten odbył się dnia 28 lutego na strzelnicy sportowej w naszej szkole.

Fotorelacja z uroczystości w Tymbarku dostępna jest tutaj.

W wydarzeniu w Limanowej wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i służb, a także młodzież, dzieci i mieszkańcy z terenu powiatu limanowskiego. Uroczystości rozpoczęły się od „Marszu Pamięci” który z ulicy Fabrycznej w Limanowej- Sowlinach przeszedł na limanowski cmentarz. W przemarszu wzięli udział członkowie limanowskiego Strzelca oraz delegacje z pocztami sztandarowymi.

Główne obchody miały miejsce przy kwaterze wojskowej na Cmentarzu Parafialnym w Limanowej. Modlitwę za dusze poległych żołnierzy odmówił ks. ppłk. Waldemar Rawiński, natomiast insp. Stanisław Dębski – z małopolskiego obwodu Związku Strzeleckiego Strzelec odczytał apel pamięci.

Następnie parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji, służb mundurowych oraz szkół z terenu powiatu złożyły na grobach znicze i wiązanki. Na zakończenie uroczystości odbyła się patriotyczna msza święta w bazylice limanowskiej.

Fotorelacja z uroczystości w Limanowej dostępna jest tutaj.

Skip to content