Szanujmy wspomnienia – spotkanie jubileuszowe

12 stycznia 2019 roku w budynku Zespołu Szkół odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji 70 rocznicy działalności szkoły średniej w Tymbarku. W uroczystości uczestniczyły 63 osoby. Wśród nich obecna dyrektor Zespołu Szkół mgr Jolanta Dunikowska – Wszołek, pan Stanisław Wcisło – były uczeń, potem nauczyciel wielu przedmiotów zawodowych, drużynowy ZHP, technik BHP, wychowawca internatu oraz pełniący obowiązki dyrektora w latach 1962-63, inż. Tadeusz Niezabitowski -wieloletni dyrektor szkoły w latach 1975-1997, oraz emerytowani i obecni nauczycieli, a także przedstawiciele administracji.
Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor ZS im. KEN mgr Jolanta Dunikowska- Wszołek, serdecznie witając wszystkich uczestników spotkania. Następnie przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą historii szkoły.
W dalszej części spotkania głos zabrał obecny kierownik internatu przy Zespole Szkół mgr Józef Banach. Nawiązał do współpracy szkoły z różnymi instytucjami wspierającymi organizację szkoły, a są nimi: 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie, Powiatowa Komenda Policji w Limanowej, Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoła Policji w Katowicach, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, GOPR – oddział w Rabce, Auto Moto Klub w Limanowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku, Starej Wsi i w Limanowej oraz instytucje wspierające obozy szkoleniowe prowadzone dla młodzieży ZS w Tymbarku.
Pierwszym gościem, który zabrał głos był wieloletni dyrektor szkoły średniej w Tymbarku – inż. Tadeusz Niezabitowski. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, iż obchodzi podwójny jubileusz, a mianowicie Jubileusz 70- lecia powstania szkoły i jubileusz odejścia na emeryturę ( akurat 20 lat). Pan Dyrektor podziękował za zaproszenie, gdyż jest mu niezmiernie miło spotkać się z koleżankami i kolegami , z którymi pracował i wspólnie tworzył historię tej szkoły, a także z wszystkimi pracownikami, którzy tą obecną historię tworzą. Podziękował również całej społeczności szkolnej za pamięć, coroczne życzenia przesyłane z okazji świąt. Następnie w imieniu emerytów złożył życzenia dla całej społeczności szkolnej: satysfakcji z pracy, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Pan Dyrektor inż. Tadeusz Niezabitowski podzielił się wspomnieniami z pracy w szkole średniej w Tymbarku. Przepracował w niej dwadzieścia siedem lat – w tym dwadzieścia dwa lata na stanowisku dyrektora tej szkoły.
Kolejnym uczestnikiem konferencji, który podzielił się wspomnieniami z pracy w szkole średniej w Tymbarku, był Pan Jan Plata – wieloletni nauczyciel chemii. W swoich rozważaniach powrócił pamięcią do trudnych czasów, kiedy to na terenie szkoły powstawała Solidarność. Wspomniał kolegę z pracy, który między klasówkami przenosił ulotki i w tym czasie został zatrzymany przez funkcjonariuszy milicji, a wtedy za taką działalność groziło dwa i pól lata pozbawienia wolności. Wspomniał również, kiedy on sam po procesie w Nowym Sączu, został przywrócony do pracy między innymi dzięki odwadze i poparciu swoich kolegów i koleżanek. Pan Jan Plata nawiązał również do zbiórki pieniędzy dla internowanych, która była organizowana na terenie szkoły. Później pieniądze te zostały odesłane do Zarządu Regionalnego w Krakowie. Wyraził wdzięczność Panu Tadeuszowi Niezabitowskiemu, ówczesnemu dyrektorowi, za poparcie, zrozumienie i wielką odwagę, jaką się wykazał w tych trudnych, niebezpiecznych czasach.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia dokumentów, kronik i albumów w szkolnej Izbie Pamięci. Na korytarzu obok sali 21 została przygotowana wystawa archiwalnych zdjęć zatytułowana „Galeria Wspomnień”, dotycząca życia Zespołu Szkół na przestrzeni lat oraz nawiązująca do obecnych profilów kształcenia : wojskowego, policyjnego oraz pożarniczego. W nawiązaniu do 100 letniej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przy sali nr 27 wyeksponowano galerię zatytułowaną „Ojcowie Niepodległości”. W budynku szkoły udostępnione zostały sale lekcyjne, które zaproszeni goście mogli zobaczyć, porównać z ubiegłymi latami i przywołać wspomnienia.
Spotkanie z okazji 70 rocznicy działalności szkoły średniej w Tymbarku wywołało wiele pozytywnych emocji, wzruszeń wśród zaproszonych gości, przywołało wspomnienia, odświeżyło przyjaźnie i znajomości oraz przyczyniło się do integracji obecnych i emerytowanych pracowników Zespołu Szkół.

Skip to content