Z głębokim żalem zawiadamiamy…

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 grudnia 2018 roku zmarł po ciężkiej chorobie.

ŚP mgr Józef Piętak

  • nauczyciel matematyki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Piekiełku,
  • wizytator i kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Limanowej,wychowawca wielu pokoleń młodzieży i długoletni dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
  • Pan Dyrektor był życzliwym przełożonym, nauczycielem, który rozumiał młodzież i jej problemy, każdemu starał się pomóc, był otwarty na potrzeby innych ludzi, serdeczny i wyrozumiały.

Pogrzeb odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w Kościele Parafialnym w Tymbarku.

Żonie, Synom i Rodzinie Świętej Pamięci Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Skip to content