Tydzień bezpieczeństwa w sieci

W dniach od 30 listopada do 7 grudnia 2018 w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku zorganizowano Tydzień Bezpieczeństwa w Sieci. Jest to kontynuacja realizowanego w szkole projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W związku z tym zorganizowano kampanię informacyjną, pogadanki poświęcone Dekalogowi cyfrowego ucznia, a w ramach zajęć z informatyki w klasach pierwszych przeprowadzono warsztaty „Przeciwdziałanie cyberprzemocy”.

Zostały zorganizowane również trzy prelekcje poprowadzane przez funkcjonariusza KPP Pana asp. Krzysztofa Jabłońskiego poświęcone cyberprzemocy, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich. Uczniowie zostali zapoznani z zagrożeniami związanymi z korzystania z Internetu oraz zasadami legalnego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

Skip to content