Jesienny obóz szkoleniowy klas wojskowych

W dniach 26 – 28 października 2017 roku został zorganizowany i przeprowadzony obóz szkoleniowy dla klas drugich o profilu wojskowym.
Obozy jesienne były organizowane w Bieszczadach i  Niedzicy. W tym roku wybraliśmy nowy rejon w Gorcach tj. w Porębie Wielkiej, wykorzystując obiekty Domu Wczasów Dziecięcych.
Zajęcia prowadzili instruktorzy z 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Główny nacisk szkoleniowy był położony na zajęcia linowe, szkolenie saperskie, łączność i taktykę. Ponadto przeprowadzono lekcje z języka angielskiego i geografii.
Sobota była przeznaczona na wyjście turystyczne z Poręby Wielkiej przez Koninki kolejką linową i dalej szlakiem na górę Tobołów, gdzie zorganizowany był wykład w najwyżej położnym w Polsceobserwatorium astronomicznym. Dom Wczasów Dziecięcych posiada wiele różnorodnych obiektów sportowych, toteż grupa 38 uczniów codziennie miała zorganizowane zajęcia sportowe.

Dla uczniów klas drugich jest to czwarty obóz szkoleniowy. W maju 2018 roku będą oni na ostatnim swoim obozie, na którym przeprowadzony zostanie egzamin końcowy, podsumowujący szkolenie w ramach przedmiotu przysposobienie wojskowe. 

Komendantem obozu był płk Jan Dominik.

W miesiącu listopadzie dla klas pierwszych przewidywany jest wyjazd na dwa dni do jednostki patronackiej – 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie.

Skip to content